Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 14:51:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: GNU music 
   Date:   Thu, 23 May 1996 14:51:24 +0200
   ------


>Men eftersom det heter transposition på engelska så borde det inte
>stått "shift octave" i originalet.

Därom är vi överens.

>TG> 2. En flyttning en hel oktav i någondera riktningen. Detta kallas ottava 
>TG> (vilket uppenbarligen kommer av italienskans octave).
>
>Flyttningen är en ottava (8va känns nog bekant även för den som inte
>är musiker), men det man gör är *oktavera*, vilket jag tror är mer
>känt och dessutom är ett alldeles vanligt svensk verb på -era.

Yep.

>Det går också alldeles utmärkt att bilda "oktavering" av "oktavera", om
>man föredrar substantiv.

Det gör man inte. Jag är allergisk mot den här typen av substantivering. 
("substantivsjuka", som i "utensiliesaneringsåtgärder bedrivs i sektorn för 
matberedningsfunktionen" i stället för "jag diskar i köket" :-)

>TG> 1. "Transponering i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".
>TG> 2. "Ottava i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".
>
>3. "Oktavering i för många steg..."

Bra!

/tg

PS. Japp, en källkoll är av nöden.
DS.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.