Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 12:22:31

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 96 12:22:31 +0200
   ------

> Det ar inte givet att nar som helst ska skrivas som ett ord. Det ar
> iochforsig inte fel, men vi kanske iallafall bor diskutera om sadana
> uttryck som illustreras har ska skrivas ihop eller inte. Jag har for min
> del aldrig sett det aktuella uttrycket ihopskrivet pa detta satt forut.

Du har troligen rätt, och jag minns troligen fel vad beträffar dylika
sammanskrivningar.

> > msgid "Standard Input"
> > msgstr "Standard in"
> 
> Jag ar lite tveksam till att anvanda en preposition som nomen, rent
> allmant. Jag vet att denna oversattning ar den vedertagna, men jag gillar
> den inte. Standard-indata eller n=8Cgot liknande kanske vore battre?

"Standard in" på svenska, men även "standard input" på engelska är
omöjligt att förstå om man inte förstår Unix. Således kan man betrakta
"standard in" som ett (tudelat) namn. Det chockar mig därför inte att
en del av namnet råkar vara en preposition. Jag skulle t ex kunna
tänka mig att kalla det "Stdin" med stor bokstav. Det spar tecken och
är lika (o)begripligt som något annat val.

> > " -s, --speed-adjust=3DSPEED  anpassa hastighet, < 100 =E4r snabbare,=
> > 100 =E4r l=E5ngsammare\n"
> 
> JAg vet inte om det ar relevant att ta upp sadant man inte gillar i
> originalspraket, men "hastighet" ar val en fysikalisk storhet. Jag
> misstanker att det som fran borjan avsetts var TEMPO. isafall ar <100
> hogre, och >100 langsammare.

Ja, GNU music är skrivet av François Pinard som är Franskspråkig, så
man kan inte lita på att orginalspråket är korrekt. 

> > "If no FILE, reads standard input.\n"
> 
> Har skulle det kanske statt=20
> "Om fil inte anges, l=8Ases standard in.\n"

Tack! 

> > #: /home/pinard/music/parser.y:157
> > msgid "Missing parts in divided link"
> > msgstr "Delar saknas i uppdelat l=E4nk"
> 
> Jag tror bestamt att "lank" ar ett utrum-ord, dvs att det ska sta "i
> UPPDELAD lank."

Javisst. Dessutom vet jag faktiskt inte om det heter länk på svenska.

> For ovrigt hoppas jag att min kritik tolkas som positiv.

Hvergang!

-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.