Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 12:05:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 96 12:05:58 +0200
   ------

> Jag tycker att det borde stå "lista över hjälpsidor". Ordet "utav"
> för närmast tankarna till vilket material listan skulle vara gjord
> av... 

Jag håller med.

-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.