Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 10:59:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 1996 10:59:25 +0200 (MET DST)
   ------

On Wed, 22 May 1996, Erik Mats wrote:

> > msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
> > msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"
> 
> Det ar inte givet att nar som helst ska skrivas som ett ord. Det ar
> iochforsig inte fel, men vi kanske iallafall bor diskutera om sadana
> uttryck som illustreras har ska skrivas ihop eller inte. Jag har for min
> del aldrig sett det aktuella uttrycket ihopskrivet pa detta satt forut.

Jag tycker att man brukar se båda varianterna förekomma, men om man nu 
ska diskutera vilken form som är bäst, så vill jag förorda särskrivning. 
Svenska Språknämnden förordar allmänt särskrivning i de fall då 
sammanskrivningen inte är allmänt vedertagen eller fyller ett särskilt syfte.

> > msgid "Standard Input"
> > msgstr "Standard in"
> 
> Jag ar lite tveksam till att anvanda en preposition som nomen, rent
> allmant. Jag vet att denna oversattning ar den vedertagna, men jag gillar
> den inte. Standard-indata eller nŒgot liknande kanske vore battre?

Visst ser det konstigt ut, men "standard in" är nu trots allt alltför 
vanligt för att det skall vara lönt att ändra på. Dessutom är det lätt 
att förstå vad som menas även om man inte är van vid den svenska 
nomenklaturen.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.