Re: Översättningsförslag till fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-18 17:35:05

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Översättningsförslag till fileutils
   Date:   Sat, 18 May 1996 17:35:05 +0200 (MET DST)
   ------

Hejsan,

Det är värst vad tiden går, man hinner inte alls med det man planerar.

> 
> Här är ett första utkast till meddelanden i fileutils. Kommentarer
> mottages innan jag skickar in den officiellt.
> 
> Det har naturligtvis kommit upp några nya frågor av allmän karaktär:
> 
> Vi bör nog ha med en översättning av "mode" i vår ordlista? Ordet
> används ju i lite olika sammanhang, och det är kanske inte självklart
> att det alltid skall vara samma översättning. Det fall jag stötte på
> här gällde läs- och skrivflaggorna på filer. Jag använde
> "rättigheter". Blir det bra?

Låter bra. I vissa sammanhang får man använda "läge", typ
	debugmode -> felsökningsläge

Mode är allmänt krångligt, som du säger, det betyder flera saker som inte
översätts lika.

En annan sak som borde med är alla dessa "illegal option", "unknown option",
"option requires an argument", ...
Stötte på dessa i några av de som jag skickar in direkt efter detta mail.
Jag tog dina översättningar från diffutils.
Ytterligare en sak är den stora "This program is free software; ... 
WITHOUT ANY WARRANTY, ..." o.s.v".
Jag skickar mina förslag till tillägg inom kort.

> 
> En del av de här programmen (t.ex. cp, mv) gör ju "backup copies" om
> man ber dem. Är "säkerhetskopia" ett bra valt ord i det här
> sammanhanget? Det känns inte riktigt som en säkerhetskopia på samma
> sätt som en på band, men å andra sidan har de ju använt samma uttryck
> på engelska.

Säkerhetskopia tycker jag låter alldeles utmärkt.

> 
> Vad skall man kalla "mount point"? "Monteringspunkt"?
Monteringspunkt sade till och med de som hade hand om systemet på mitt
förra jobb så det måste ju vara rätt :-)

> 
> Vad skall man kalla "super-user"? Jag kom inte på något bra alls.

Storchef :-) Nej, allvarligt talat så har jag inget bra förslag på det. De
varianter jag hört är systemanvändare, systemadministratör, systemansvarig och
huvudanvändare. Måste jag välja en blir det nog systemansvarig.

> 
> Och så till själva meddelandena. Några som du gärna får titta
> speciellt på har jag satt kommentarer vid med markeringen "JD:".
> 

> msgid "cannot create regular file `%s'"
> msgstr "kan inte skapa vanlig fil \"%s\""

Du använder även ordinär nedan, jag tycker vanlig låter bättre.

Hmm, jag ser att jag använt normal fil. Vilken tycker du är bäst,
jag röstar nog för normal?

> "   --sync      anropa sync föra information hämtas (normalfall)\n"
------------------------------------------^---------

> #: src/du.c:345
> msgid "cannot both summarize and show all entries"
> msgstr "kan inte bara summera och visa alla storlekar samtidigt"
bara -> både ?

> #: src/install.c:352 src/install.c:359
> #, possible-c-format
> msgid "`%s' is not a regular file"
> msgstr "\"%s\" är inte en oordinär fil"
----------------------------^^-------
> 
> # JD: Förstår man "grena" här?
> #: src/install.c:500
> msgid "cannot fork"
> msgstr "kan inte grena"

Jo, det tror jag. Om man bara har kopplingen grena <-> fork, fast det kanske
inte är allmän accepterat än. Men något bättre alternativ har jag inte.

" -d, --directory   skapa alla kataloger till målet, obligatoriskt\n"
"\t\t    för format 3 \n"
" -g, --group=GROUP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
....
> " t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
> " nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
> "\t\t  enkla annars\n"
> " never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

Vi ska nog inte sätta in tabbar om det inte finns i originaltexten. Kan man
sätta emacs att alltid konvertera tabbar till mellanslag i po-mode?


> "Användning: %s [FLAGGA]... KÄLLA [DEST]\n"
> "  eller: %s [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG\n"
> 
> #: src/ln.c:273
> msgid ""
> "Link SOURCE to DEST (. by default), or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY..\n"
> "Makes hard links by default, symbolic links with -s.\n"
> "\n"
> " -b, --backup         make backups for removed files\n"
> " -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
> " -f, --force         remove existing destinations\n"
> " -n, --no-dereference     treat destination that is a symlink to a\n"
> "                 directory as if it were a normal file\n"
> " -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
> " -s, --symbolic        make symbolic links instead of hard links\n"
> " -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
> " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
> " -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
> "   --help          display this help and exit\n"
> "   --version        output version information and exit\n"
> "\n"
> "The backup suffix is ~, unless set with SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The\n"
> "version control may be set with VERSION_CONTROL, values are:\n"
> "\n"
> " t, numbered   make numbered backups\n"
> " nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
> " never, simple  always make simple backups\n"
> msgstr ""
> "Länka KÄLLA till DEST (. om inget anges), eller flera KÄLL(a/or) till\n"
> "KATALOG. Gör hårda länkar om inte symboliska länkar anges med -s.\n"
> "\n"
> " -b, --backup         gör säkerhetskopior av borttagna filer\n"
> " -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast super-user)\n"
> " -f, --force         ta bort existerande destinationer\n"
> " -n, --no-dereference     behandla destination som är symboliska\n"
> "\t\t\t\t länkar till kataloger som om det vore\n"
> "\t\t\t\t en vanlig fil\n"
> " -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
> " -s, --symbolic        gör symbolska länkar istället för hårda\n"
> " -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
> " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"
> " -V, --version-control=WORD  ersätt den normala versionshanteringen\n"
> "   --help          visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Säkerhetskopieändelsen är ~, om den inte sätts av\n"
> "SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras av\n"
> "VERSION_CONTROL, där värdet kan vara:\n"
> "\n"
> " t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
> " nil, existing  numrerade säkerhteskopior om det redan finns sådana,\n"
> "\t\t  enkla annars\n"
> " never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"
> 
> #: src/ln.c:429
> msgid "when making multiple links, last argument must be a directory"
> msgstr "för att göra flera länkar måste sista argumentet vara en katalog"
> 
> #: src/ls.c:722
> #, possible-c-format
> msgid "ignoring invalid tab size in enironment variable TABSIZE: %s"
> msgstr "ignorerar felaktigt tabulatorsteg i miljövariabeln TABSIZE: %s"
> 
> #: src/ls.c:823
> #, possible-c-format
> msgid "invalid line width: %s"
> msgstr "felaktig radlängd: %s"
> 
> #: src/ls.c:885
> #, possible-c-format
> msgid "invalid tab size: %s"
> msgstr "felaktigt tabulatorsteg: %s"
> 
> #: src/ls.c:904
> msgid "sort type"
> msgstr "sorteringstyp"
> 
> #: src/ls.c:914
> msgid "time type"
> msgstr "tidtyp"
> 
> #: src/ls.c:924
> msgid "format type"
> msgstr "formattyp"
> 
> # JD: Är "post" en bra översättning av "entry" här?
> #: src/ls.c:2104
> msgid ""
> "List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
> "Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
> "\n"

Javisst.

> 
> # JD: Bättre förslag på förklaring av "--literal" mottages.
> #: src/ls.c:2122
> msgid ""
....
> " -N, --literal       do not quote entry names\n"
> " -Q, --quote-name      enclose entry names in double quotes\n"
> " -q, --hide-control-chars  print ? instead of non graphic characters\n"
....
> msgstr ""
> " -N, --literal       citera inte postnamn\n"
....
> " -Q, --quote-name      omge postnamnen med citationstecken\n"
> " -q, --hide-control-chars  skriv ? istället för ickegrafiska tecken\n"

Citera är otydligt, då kan man tro att -N är inversen av -Q, fast det i
själva verket är inversen av -q.

Så man kanske skulle mera gå på det, och skriva något som:
 " -N, --literal       skriv ut ickegrafiska tecken i poster\n"

Jag tycker den engelska orginaltexten är otydlig också.


För övrigt skickar jag in wdiff, m4, ptx och recode. Jag har infört de flesta
av de ändringar du föreslagit i tidigare mail.

MVH,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.