Re: Debconfmall: atftpd

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 10:20:46

On Tue, Aug 21, 2001 at 01:51:58AM +0200, Christian Rose wrote:
> Tomas Ogren wrote:
> > > > > Template: atftpd/logfile
> > > > > Type: string
> > > > > Default: /var/log/atftpd.log
> > > > > Description: Log file.
> > > > > A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no

> Jag har efter moget övervägande valt att ytterligare analysera denna
> tämligen triviala språkliga formulering och sålunda bringa den under
> närmare betraktelse in i dess minsta stavelse, och vid denna synnerligen
> grundliga analys observerade jag att ordet "write" här är i en
> besynnerlig form i denna sats. Dess rätta lydelse kan i detta sammanhang
> tyckas vara "writes" alternativt "will write". Jag hävdar att denna
> språkliga incident även den med säkerhet kan klassificeras som "kvadd
> original".

Huh? Och på svenska blir det här...?

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.