Re: Debconfmall: atftpd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 01:51:58

Tomas Ogren wrote:
> > > > Template: atftpd/logfile
> > > > Type: string
> > > > Default: /var/log/atftpd.log
> > > > Description: Log file.
> > > > A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
> > >                                    ^^
> > > no? 'for' eller 'to' borde det va.. Kvadd original.. bör påpekas..
> >
> > Ytterligare ett fenomen i klassen "kvadd original" kan brukandet av
> > apostrof i "its" betraktas som.
> 
> *blind* .. såklart.

Jag har efter moget övervägande valt att ytterligare analysera denna
tämligen triviala språkliga formulering och sålunda bringa den under
närmare betraktelse in i dess minsta stavelse, och vid denna synnerligen
grundliga analys observerade jag att ordet "write" här är i en
besynnerlig form i denna sats. Dess rätta lydelse kan i detta sammanhang
tyckas vara "writes" alternativt "will write". Jag hävdar att denna
språkliga incident även den med säkerhet kan klassificeras som "kvadd
original".


Högakteligen,
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.