Re: Debconfmall: atftpd

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2001-08-21 11:58:24

On 21 August, 2001 - Martin Sj|gren sent me these 1.0K bytes:

> On Tue, Aug 21, 2001 at 01:51:58AM +0200, Christian Rose wrote:
> > Tomas Ogren wrote:
> > > > > > Template: atftpd/logfile
> > > > > > Type: string
> > > > > > Default: /var/log/atftpd.log
> > > > > > Description: Log file.
> > > > > >  A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
> 
> > Jag har efter moget övervägande valt att ytterligare analysera denna
> > tämligen triviala språkliga formulering och sålunda bringa den under
> > närmare betraktelse in i dess minsta stavelse, och vid denna synnerligen
> > grundliga analys observerade jag att ordet "write" här är i en
> > besynnerlig form i denna sats. Dess rätta lydelse kan i detta sammanhang
> > tyckas vara "writes" alternativt "will write". Jag hävdar att denna
> > språkliga incident även den med säkerhet kan klassificeras som "kvadd
> > original".
> 
> Huh? Och på svenska blir det här...?

"A file where tftp writes .. " eller "A file where tftp will write .. "

/Tomas - misstänker att menthos tuggade på roliga svampar igår
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.