netcfg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-14 23:46:23

> #: ../src/glade-strings.c:255
> msgid "Copy"
> msgstr "Kopia"

Eller kanske "kopiera"?

> #: ../src/glade-strings.c:710
> msgid "Remote Peer Address:"
> msgstr "Fjärradress:"

Hmm, finns det inget bra sätt att översätta "peer"?  Har vi inte
diskuterat det tidigare?  Jag tycker det känns bekant.

> #: ../src/glade-strings.c:743
> msgid "Search DNS:"
> msgstr "Söknings-DNS:"

Eller kanske "Sök (i) DNS".

> #: ../src/glade-strings.c:740
> msgid "S_earch DNS:"
> msgstr "S_öknings-DNS:"

Motsvarande.


> #: ../src/glade-strings.c:829
> msgid "Transmit Rate:"
> msgstr "Överföringshastighet:"

Mer precist: "Sändningshastighet".

> #: ../src/glade-strings.c:265
> msgid "Create Dialup Connection"
> msgstr "Skapa en ny uppringd anslutning"

Det där "ny" har de inte med på engelska, och jag tycker inte det
behövs på svenska heller.

> #: ../src/glade-strings.c:24
> msgid "/dev/ttyS0"
> msgstr "/dev/ttyS0"
> 
> #: ../src/glade-strings.c:27
> msgid "/dev/ttyS1"
> msgstr "/dev/ttyS1"
> 
> #: ../src/glade-strings.c:30
> msgid "/dev/ttyS2"
> msgstr "/dev/ttyS2"
> 
> #: ../src/glade-strings.c:33
> msgid "/dev/ttyS3"
> msgstr "/dev/ttyS3"

Tänk vad spännande man kunde göra saker om man busade lite med
översättningar! :-)

Allvarligt talat, i vilket fall skulle man vilja översätta dessa?

> #: ../src/glade-strings.c:228
> msgid "Callback setting"
> msgstr "Inställning för callback"

"Motringning" heter det väl på svenska.

> #: ../src/glade-strings.c:865
> msgid "Use Call_back"
> msgstr "Använd call_back"

Ditto.

> #: ../src/glade-strings.c:225
> msgid "Callback Delay:"
> msgstr "Fördröjning för callback:"

Och igen.

> #: ../src/glade-strings.c:385
> msgid ""
> "Enter the Service-Name if your ISP requires.  If you don't know it please "
> "contact your ISP. In most cases you can leave it blank."
> msgstr ""
> "Ange det tjänstenamn som din Internetleverantör kräver. Om du inte vet vad "
> "det är bör du kontakta din Internetleverantör. I de flesta fall kan du lämna "
> "det tomt."

"Om du inte vet vad det är ..." låter som om man inte vet vad ett
service-namn är.  Jag skulle skriva "Om du inte känner till det ..."
för att få samma betydelse som på engelska.

> #: ../src/glade-strings.c:409
> msgid ""
> "Enter the password for your account. If you do not know it,  please contact "
> "your ISP"
> msgstr ""
> "Ange lösenordet för ditt konto. Om du inte vet vad det är bör du kontakta "
> "din Internetleverantör"

Samma sak här.

> #: ../src/glade-strings.c:382
> msgid ""
> "Enter the AC-Name if your ISP requires.  If you don't know it please contact "
> "your ISP. In most cases you can leave it blank."
> msgstr ""
> "Ange AC-namnet om din Internetleverantör kräver ett sådant. Om du inte vet "
> "vad det är bör du kontakta din Internetleverantör. I de flesta fall kan du "
> "lämna det tomt."

Och ytterligare ett fall.

> # Fniss
> #: ../src/glade-strings.c:491
> msgid "Häh???"
> msgstr "Öh???"

:-)  Någon har uppenbarligen lite roligt.  Men jag trodde att det
fanns något tekniskt skäl till att msgid måste hålla sig helt inom
ASCII.  Så den här roligheten kanske inte var så välbetänkt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.