netcfg

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-14 16:06:32

Här är en nyhet, netcfg. Kommentarer mottages jättegärna!
Hela filen finns även på http://www.menthos.com/po/redhat/netcfg.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.