Re: gtranslator på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-14 23:48:19

Christian Rose writes:
> Några ^M känner jag inte till. Var hittar du dem?

Det finns ett ctrl-m (carriage return) efter varje rad som börjar G i
diffen, alltså raderna från den gamla filen.  Det verkar som om du får
den i DOS/Windows-format vad avser radsluten.

Titta själv på bilagan genom "cat -etv" eller något annat som visar
alla styrtecken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.