Re: gtranslator på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-14 23:37:19

Göran Uddeborg wrote:
> >   msgid "Query string:"
> > G msgstr "Frågesträng:"
> > N msgstr "Sökfråga:"
> 
> Jag tycker inte det är en fråga man ställer utan att det är en sträng
> man söker efter.  Så jag tycker att orginalet nog var bättre här.
> (Utan det där ^M som du brukar fylla på med lite här och där,
> naturligtvis.)
> 
> Ännu bättre vore kanske kombinationen "söksträng".

Jag ändrar till "Söksträng:".
Några ^M känner jag inte till. Var hittar du dem? De kanske kommer av
e-postprogrammet, du får gärna kontrollera om de finns i filen du kan
hämta över webben.


> >   msgid "No query string given!"
> > G msgstr "Ingen frågesträng angavs!"
> > N msgstr "Ingen sökfråga angavs!"
> 
> Bör naturlitvis hanteras analogt.

Ja. Tack för kommentarerna!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.