anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-14 23:56:07

>   #: ../autopart.py:888
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "The following errors occurred with your partitioning:\n"
> N "\n"
> N "%s\n"
> N "\n"
> N "Press OK to reboot your system."
> N msgstr ""
> N "Följande fel inträffade med din partitionering:\n"
> N "\n"
> N "%s\n"
> N "Tryck OK för att starta om ditt system."

En nyrad till före "Tryck OK ..."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.