gtranslator på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-14 22:20:23

Christian Rose writes:
>   msgid "Query string:"
> G msgstr "Frågesträng:"
> N msgstr "Sökfråga:"

Jag tycker inte det är en fråga man ställer utan att det är en sträng
man söker efter.  Så jag tycker att orginalet nog var bättre här.
(Utan det där ^M som du brukar fylla på med lite här och där,
naturligtvis.)

Ännu bättre vore kanske kombinationen "söksträng".

>   msgid "No query string given!"
> G msgstr "Ingen frågesträng angavs!"
> N msgstr "Ingen sökfråga angavs!"

Bör naturlitvis hanteras analogt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.