Lynx

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-25 20:30:15

peter karlsson writes:
>  #. new with 2.8.4dev.21
>  #: LYMessages.c:859
> N msgid "Changing working-directory is currently disabled."
> N msgstr "Byte av arbetskatalog tillåts ej just nu."

Eller "är avslaget" eller "deaktiverat" kanske? Är det något man
väljer i en konfigurationsfil, eller något som är avslaget i
kompileringen?

>  #: src/LYrcFile.c:274
>  msgid ""
> N "cookie_file specifies the file from which to read persistent cookies.\n"
> N "The default is ~/.lynx_cookies.\n"
> N msgstr ""
> N "cookie_file anger filen som persistenta kakor skall läsas från.\n"
> N "Förval är ~/.lynx_cookies.\n"

Säg hellre "varaktiga" än "persistenta".

>  #: src/LYrcFile.c:324
> N msgid ""
> N "lineedit_mode specifies the key binding used for inputting strings in\n"
> N "prompts and forms. If lineedit_mode is set to \"Default Binding\" then\n"
> N "the following control characters are used for moving and deleting:\n"
> N "\n"
> N "       Prev Next    Enter = Accept input\n"
> N "  Move char: <-  ->    ^G  = Cancel input\n"
> N "  Move word: ^P  ^N    ^U  = Erase line\n"
> N " Delete char: ^H  ^R    ^A  = Beginning of line\n"
> N " Delete word: ^B  ^F    ^E  = End of line\n"
> N "\n"
> N "Current lineedit modes are:\n"
> N msgstr ""
> N "lineedit_mode ange tangentbordsfunktioner som används för att skriva\n"
> N "in strängar i frågor och formulär. Om lineedit_mode sätts till\n"
> N "\"Default Bidning\" kommer följande kontrolltecken användas för att\n"
> N "flytta och ta bort:\n"
> N "\n"
> N "       Bakåt Framåt   Enter = Bekräfta indata\n"
> N " Flytta tecken: <-  ->    ^G  = Avbryt inmatning\n"
> N "  Flytta ord: ^P  ^N    ^U  = Radera rad\n"
> N " Radera tecken: ^H  ^R    ^A  = Radbörjan\n"
> N "  Radera ord: ^B  ^F    ^E  = Radslut\n"
> N "\n"

Du har stavat fel på "Default Binding".

>  #: src/LYrcFile.c:339
> N msgid ""
> N "The following allow you to define sub-bookmark files and descriptions.\n"
> N "The format is multi_bookmark<capital_letter>=<filename>,<description>\n"
> N "Up to 26 bookmark files (for the English capital letters) are allowed.\n"
> N "We start with \"multi_bookmarkB\" since 'A' is the default (see above).\n"
> N msgstr ""
> N "Följande gör det möjligt för dig att definiera underbokmärkesfiler och\n"
> N "tillhörande beskrivningar. Formatet är:\n"
> N "multi_bookmark<stor bokstav>=<filnamn,<beskrivning>\n"
> N "Upp till 26 bokmärkesfiler (de stora bokstäverna A-Z) tillåts.\n"
> N "Vi börjar med \"multi_bookmarkB\" eftersom \"A\" är förvalet (se ovan).\n"

Saknas en ">" efter "filnamn".

>  #: src/LYrcFile.c:377
> N msgid ""
> N "If run_all_execution_links is set \"on\" then all local execution links\n"
> N "will be executed when they are selected.\n"
> N "\n"
> N "WARNING - This is potentially VERY dangerous. Since you may view\n"
> N "     information that is written by unknown and untrusted sources\n"
> N "     there exists the possibility that Trojan horse links could be\n"
> N "     written. Trojan horse links could be written to erase files\n"
> N "     or compromise security. This should only be set to \"on\" if\n"
> N "     you are viewing trusted source information.\n"
> N msgstr ""
> N "Om run_all_execution_links är satt till \"on\" kommer alla lokala\n"
> N "programkörningslänkar att köras när de väljs.\n"
> N "\n"
> N "VARNING - Detta kan vara MYCKET farligt. Eftersom du kan visa information\n"
> N "     som skrivits av okända och otillförlitliga källor är det möjligt\n"
> N "     att trojanska hästlänkar kan skrivas. Trojanska hästlänkar kan\n"
> N "     skrivas å att de raderar filer eller komprometterar säkerheten.\n"
            ^s

>  #: src/LYrcFile.c:748
>  msgid ""
> N "Lynx User Defaults File\n"
>  "\n"
> N "This file contains options saved from the Lynx Options Screen (normally\n"
> N "with the '>' key). There is normally no need to edit this file manually,\n"
> N "since the defaults here can be controlled from the Options Screen, and the\n"
> N "next time options are saved from the Options Screen this file will be\n"
> N "completely rewritten. You have been warned...\n"
> N "If you are looking for the general configuration file - it is normally\n"
> N "called lynx.cfg, and it has different content and a different format.\n"
> N "It is not this file.\n"
>  msgstr ""
> N "Lynx användarinställningsfil\n"
>  "\n"
> N "Denna fil innehåller alternativ som sparats från Lynx' alternativmeny\n"
> N "vanligtvis med tangenten \">\"). Vanligtvis behöver du inte redigera denna\n"
> N "fil manuellt, eftersom dessa inställningar kan nås från alternativmenyn,\n"
> N "och nästa gång alternativen lagras från alternativmenyn kommer denna fil\n"
> N "helt att skrivas över. Du har varnats...\n"

Svenska språknämnden (och jag, men det väger väl inte lika tungt)
tycker att man skall ha mellanrum före de tre punkterna. (Utom när de
markerar att slutet av själva ordet är avhugget, men det gäller ju
inte här.)

Eller du kanske redan vet det och tycker som Christian och ignorerar
den rekommendationen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.