Re: Lynx

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-25 21:00:21

Göran Uddeborg:

Lägger in ändringarna, förutom:

> Eller "är avslaget" eller "deaktiverat" kanske?  Är det något man
> väljer i en konfigurationsfil, eller något som är avslaget i
> kompileringen?

Vet inte riktigt, jag behåller som det står.

> Eller du kanske redan vet det och tycker som Christian och ignorerar
> den rekommendationen?

Nja, om inte annat tycker jag det ser hemskt fult ut med mellanrum före
punkter, så jag väljer att ignorera :-)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.