Lynx

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-25 18:41:32

Okej, det var ett tag sedan jag skickade in Lynxtexter till den här
listan. PO-filen finns som vanligt på
http://www.softwolves.pp.se/po/lynx-2.8.4.pre2.sv.po

Här är diffen från senaste versionen jag skickade hit (2.8.3.rel1):

G = lynx-2.8.3.rel1.sv.po
N = lynx-2.8.4.pre2.sv.po
 # Swedish translation for Lynx
 # Copyright © 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 2000-2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: lynx 2.8.3.rel1\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-04-22 12:04-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-09-30 17:38+0200\n"
N "Project-Id-Version: lynx 2.8.4.dev20\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-06-25 05:56-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-06-25 18:30+0200\n"
 "Last-Translator: Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


G msgid "You are not allowed to goto \"cso:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"cso:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"file:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"file:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"finger:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"finger:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"ftp:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"ftp:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"gopher:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"gopher:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"http:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"http:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"https:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"https:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"lynxcgi:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"lynxcgi:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"lynxexec:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"lynxexec:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"lynxprog:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"lynxprog:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"mailto:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"mailto:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"news:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"news:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"nntp:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"nntp:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"rlogin:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"rlogin:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"snews:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"snews:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"telnet:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"telnet:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"tn3270:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"tn3270:\"-adresser"
G
G msgid "You are not allowed to goto \"wais:\" URLs"
G msgstr "Du tillåts inte gå till \"wais:\"-adresser"
G
G msgid "This special URL is not allowed as a goto!"
G msgstr "Denna specialadress tillåts inte gås till!"
 #: LYMessages.c:358
 #, c-format
N msgid "You are not allowed to goto \"%s\" URLs"
N msgstr "Du tillåts inte gå till \"%s\"-adresser"


 #: LYMessages.c:554
N msgid "Unknown or ambiguous command"
N msgstr "Okänt eller tvetydigt kommando"
N
 #: LYMessages.c:555

 #: LYMessages.c:835
N msgid "pre-release version"
N msgstr "förhandsversion"
N
 #: LYMessages.c:836

 #. new with 2.8.4dev.21
 #: LYMessages.c:859
N msgid "Changing working-directory is currently disabled."
N msgstr "Byte av arbetskatalog tillåts ej just nu."
N
 #: LYMessages.c:860
N msgid "Linewrap OFF!"
N msgstr "Radbrytning AV!"
N
 #: LYMessages.c:861
N msgid "Linewrap ON!"
N msgstr "Radbrytning PÅ!"
N
 #: LYMessages.c:862
N msgid "Parsing nested-tables toggled OFF! Reloading..."
N msgstr "Tolkning av nästlade tabeller AV! Hämtar om..."
N
 #: LYMessages.c:863
N msgid "Parsing nested-tables toggled ON! Reloading..."
N msgstr "Tolkning av nästlade tabeller PÅ! Hämtar om..."
N
 #: LYMessages.c:864
N msgid "Shifting is disabled while line-wrap is in effect"
N msgstr "Skiftning är deaktiverad när radbrytning är aktiv"
N
 #: LYMessages.c:865
N msgid "Trace not supported"
N msgstr "Spårning stöds ej"
N
 #: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:648
 #, c-format

 #: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1574
 #: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1592
 #, c-format
N msgid "Unable to locate remote host %s."
N msgstr "Kan inte hitta värd %s."
N
 #. Not HTProgress, so warning won't be overwritten
 #. * immediately; but not HTAlert, because typically
 #. * there will be other alerts from the callers. - kw
 #.
 #: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1589
 #: WWW/Library/Implementation/HTTelnet.c:103
 #, c-format

 #: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1619
 #, c-format
N msgid "socket failed: family %d addr %s port %s."
N msgstr "uttag misslyckades: familj %d adress %s port %s."
N
 #: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1628

 #. We can't open the file, what do we do?
 #: src/GridText.c:10348
N msgid "Can't open file for uploading"
N msgstr "Kan inte öppna fil för sändning"
N
 #. We got an error reading the file, what do we do?
 #: src/GridText.c:10359
N msgid "Short read from file, problem?"
N msgstr "Filen tog slut tidigt, problem?"
N
 #: src/GridText.c:10721
 #, c-format

G msgid "Editor killed by signal"
G msgstr "Redigeringsprogram dödat av signal"
G
G msgid "Editor returned with error status, %s"
G msgstr "Redigeringsprogrammet gav felstatus %s"
G
G msgid "reason unknown."
G msgstr "okänd anledning."
 #. ugliness has happened; inform user and do the best we can
 #: src/GridText.c:11887
N msgid "Hang Detect: TextAnchor struct corrupted - suggest aborting!"
N msgstr "Hängning upptäckt: TextAnchor-struktur förstörd - föreslår avbrott!"


 #: src/LYEdit.c:264
N msgid "Editor killed by signal"
N msgstr "Redigeringsprogram dödat av signal"
N
 #: src/LYEdit.c:266
 #, c-format
N msgid "Editor returned with error status, %s"
N msgstr "Redigeringsprogrammet gav felstatus %s"
N
 #: src/LYEdit.c:267
N msgid "reason unknown."
N msgstr "okänd anledning."
N
 #: src/LYDownload.c:520

 #: src/LYLocal.c:383
 #, c-format
N msgid "Unable to %s due to system error!"
N msgstr "Kan inte %s på grund av systemfel!"
N
 #. error return
 #: src/LYLocal.c:415
 #, c-format
N msgid "Probable failure to %s due to system error!"
N msgstr "Möjligt misslyckande i %s på grund av systemfel!"
N
 #: src/LYLocal.c:453
 #, c-format

G msgid "Unable to %s due to system error!"
G msgstr "Kan inte %s på grund av systemfel!"
G
G msgid "Probable failure to %s due to system error!"
G msgstr "Möjligt misslyckande i %s på grund av systemfel!"
 #: src/LYMail.c:503
N msgid "Sending"
N msgstr "Skickar"


 #: src/LYMain.c:1156 src/LYMainLoop.c:5117
N msgid "No such directory"
N msgstr "Katalogen finns ej"
N
 #: src/LYMain.c:1378
 #, c-format

 #: src/LYMain.c:3047
 #, c-format
G msgid "\n%s Version %s (%.*s)\n"
G msgstr "\n%s version %s (%.*s)\n"
N msgid "%s Version %s (%s)\n"
N msgstr "%s version %s (%s)\n"


 #: src/LYMainLoop.c:3897
N msgid "No next document present"
N msgstr "Det finns inget nästa dokument"
N
 #: src/LYMainLoop.c:4206

 #: src/LYMainLoop.c:5093
N msgid "cd to:"
N msgstr "byt katalog till:"
N
 #: src/LYMainLoop.c:5120
N msgid "A component of path is not a directory"
N msgstr "En del av sökvägen är inte en katalog"
N
 #: src/LYMainLoop.c:5123
N msgid "failed to change directory"
N msgstr "lyckades inte byta katalog"
N
 #: src/LYMainLoop.c:6291

 #. Line edit style: SELECT
 #. well, at least 2 line edit styles available
 #: src/LYOptions.c:3266
N msgid "Line edit style"
N msgstr "Radredigeringsstil"
N
 #. Keyboard layout: SELECT
 #: src/LYOptions.c:3278
N msgid "Keyboard layout"
N msgstr "Tangentbordsmall"
N
 #.
 #. * Display and Character Set
 #.
 #: src/LYOptions.c:3291

 #. Local Directory Sort: SELECT
 #: src/LYOptions.c:3507
N msgid "Show transfer rate"
N msgstr "Visa överföringshastighet"
N
 #.
 #. * Special Files and Screens
 #.
 #: src/LYOptions.c:3516

 #: src/LYUtils.c:3916
N msgid "Too many tempfiles"
N msgstr "För många temporärfiler"
N
 #: src/LYUtils.c:4218
N msgid "unknown restriction"
N msgstr "okänd begränsning"
N
 #: src/LYUtils.c:4249

 #: src/LYrcFile.c:242
 msgid ""
G "file_editor specifies the editor to be invoked when editing local files\n"
G "or sending mail. If no editor is specified, then file editing is disabled\n"
G "unless it is activated from the command line, and the built-in line editor\n"
G "will be used for sending mail.\n"
N "accept_all_cookies allows the user to tell Lynx to automatically\n"
N "accept all cookies if desired. The default is \"FALSE\" which will\n"
N "prompt for each cookie. Set accept_all_cookies to \"TRUE\" to accept\n"
N "all cookies.\n"
 msgstr ""
G "file_editor anger vilket redigeringsprogram som skall aktiveras när lokala\n"
G "filer redigeras, eller e-post sänds. Om inget program anges deaktiveras\n"
G "filredigering, såvida det inte aktiveras från kommandoraden, och den inbyggda\n"
G "radredigeraren används för e-post.\n"
N "accept_all_cookies låter användaren tala om för Lynx att automatiskt\n"
N "acceptera alla kakor. Förvalet är \"FALSE\", och visar en fråga för\n"
N "varje kaka. Sätt accept_all_cookies till \"TRUE\" för att acceptera\n"
N "alla kakor.\n"


 #: src/LYrcFile.c:266
 msgid ""
G "preferred_language specifies the language in MIME notation (e.g., en,\n"
G "fr, may be a comma-separated list in decreasing preference)\n"
G "which Lynx will indicate you prefer in requests to http servers.\n"
G "If a file in that language is available, the server will send it.\n"
G "Otherwise, the server will send the file in it's default language.\n"
N "cookie_accept_domains and cookie_reject_domains are comma-delimited\n"
N "lists of domains from which Lynx should automatically accept or reject\n"
N "all cookies. If a domain is specified in both options, rejection will\n"
N "take precedence. The accept_all_cookies parameter will override any\n"
N "settings made here.\n"
 msgstr ""
G "preferred_language anger de språk som Lynx kommer att ange att du önskar\n"
G "ta emot i frågor till webbservrar i MIME-notation (t.ex en,fr, kan vara\n"
G "en kommaseparerad lista i minskande prioriteringsordning).\n"
G "Om en fil i det språket finns att tillgå kommer servern sända den.\n"
G "Annars kommer servern sända filen i sitt standardspråk.\n"
N "cookie_accept_domains och cookie_reject_domains är kommaavdelade\n"
N "listor över domäner från vilka Lynx automatisk skall acceptera eller\n"
N "avvisa kakor. Om en domän anges i båda alternativet kommer avvisning\n"
N "att gå före. Flaggan accept_all_cookies går före alla inställningar\n"
N "som görs här.\n"

 #: src/LYrcFile.c:274
 msgid ""
G "preferred_charset specifies the character set in MIME notation (e.g.,\n"
G "ISO-8859-2, ISO-8859-5) which Lynx will indicate you prefer in requests\n"
N "cookie_file specifies the file from which to read persistent cookies.\n"
N "The default is ~/.lynx_cookies.\n"
N msgstr ""
N "cookie_file anger filen som persistenta kakor skall läsas från.\n"
N "Förval är ~/.lynx_cookies.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:279
N msgid ""
N "cookie_loose_invalid_domains, cookie_strict_invalid_domains, and\n"
N "cookie_query_invalid_domains are comma-delimited lists of which domains\n"
N "should be subjected to varying degrees of validity checking. If a\n"
N "domain is set to strict checking, strict conformance to RFC2109 will\n"
N "be applied. A domain with loose checking will be allowed to set cookies\n"
N "with an invalid path or domain attribute. All domains will default to\n"
N "querying the user for an invalid path or domain.\n"
N msgstr ""
N "cookie_loose_invalid_domains, cookie_strict_invalid_domains och\n"
N "cookie_query_invalid_domains är kommaavdelade listor över domäner som\n"
N "skall underkastas olika nivåer av giltighetskontroll. Om en domän sätts\n"
N "till strikt kontroll kommer strikt tolkning av RFC2109 att gälla.\n"
N "En domän med lös kontroll gör det möjligt att sätta kakor med felaktiga\n"
N "sökväg- eller domänattribut. Alla domäner får som förval frågor till\n"
N "användaren för felaktiga sökvägar eller domäner.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:292
N msgid ""
N "dir_list_styles specifies the directory list style under DIRED_SUPPORT\n"
N "(if implemented). The default is \"MIXED_STYLE\", which sorts both\n"
N "files and directories together. \"FILES_FIRST\" lists files first and\n"
N "\"DIRECTORIES_FIRST\" lists directories first.\n"
N msgstr ""
N "dir_list_styles anger kataloglistestil i DIRED_SUPPORT (om det är\n"
N "implementerat). Förvalet är \"MIXED_STYLE\", vilket sorterar filer\n"
N "och kataloger tillsammanns. \"FILES_FIRST\" listar filer först, och\n"
N "\"DIRECTORIES_FIRST\" listar kataloger först.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:300
N msgid ""
N "If emacs_keys is to \"on\" then the normal EMACS movement keys:\n"
N " ^N = down  ^P = up\n"
N " ^B = left  ^F = right\n"
N "will be enabled.\n"
N msgstr ""
N "Om emacs_keys sätts till \"on\" kommer EMACS-förflyttningstangeter att\n"
N "aktiveras:\n"
N " ^N = ned   ^P = upp\n"
N " ^B = vänster ^F = höger\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:306
N msgid ""
N "file_editor specifies the editor to be invoked when editing local files\n"
N "or sending mail. If no editor is specified, then file editing is disabled\n"
N "unless it is activated from the command line, and the built-in line editor\n"
N "will be used for sending mail.\n"
N msgstr ""
N "file_editor anger vilket redigeringsprogram som skall aktiveras när lokala\n"
N "filer redigeras, eller e-post sänds. Om inget program anges deaktiveras\n"
N "filredigering, såvida det inte aktiveras från kommandoraden, och den inbyggda\n"
N "radredigeraren används för e-post.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:312
N msgid ""
N "The file_sorting_method specifies which value to sort on when viewing\n"
N "file lists such as FTP directories. The options are:\n"
N "  BY_FILENAME -- sorts on the name of the file\n"
N "  BY_TYPE   -- sorts on the type of the file\n"
N "  BY_SIZE   -- sorts on the size of the file\n"
N "  BY_DATE   -- sorts on the date of the file\n"
N msgstr ""
N "file_sorting_method anger hur fillistor, såsom ftp-kataloger, skall\n"
N "sorteras. Alternativen är:\n"
N "  BY_FILENAME -- sorterar efter filnamn\n"
N "  BY_TYPE   -- sorterar efter filtyp\n"
N "  BY_SIZE   -- sorterar efter filstorlek\n"
N "  BY_DATE   -- sorterar efter fildatum\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:324
N msgid ""
N "lineedit_mode specifies the key binding used for inputting strings in\n"
N "prompts and forms. If lineedit_mode is set to \"Default Binding\" then\n"
N "the following control characters are used for moving and deleting:\n"
N "\n"
N "       Prev Next    Enter = Accept input\n"
N "  Move char: <-  ->    ^G  = Cancel input\n"
N "  Move word: ^P  ^N    ^U  = Erase line\n"
N " Delete char: ^H  ^R    ^A  = Beginning of line\n"
N " Delete word: ^B  ^F    ^E  = End of line\n"
N "\n"
N "Current lineedit modes are:\n"
N msgstr ""
N "lineedit_mode ange tangentbordsfunktioner som används för att skriva\n"
N "in strängar i frågor och formulär. Om lineedit_mode sätts till\n"
N "\"Default Bidning\" kommer följande kontrolltecken användas för att\n"
N "flytta och ta bort:\n"
N "\n"
N "       Bakåt Framåt   Enter = Bekräfta indata\n"
N " Flytta tecken: <-  ->    ^G  = Avbryt inmatning\n"
N "  Flytta ord: ^P  ^N    ^U  = Radera rad\n"
N " Radera tecken: ^H  ^R    ^A  = Radbörjan\n"
N "  Radera ord: ^B  ^F    ^E  = Radslut\n"
N "\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:339
N msgid ""
N "The following allow you to define sub-bookmark files and descriptions.\n"
N "The format is multi_bookmark<capital_letter>=<filename>,<description>\n"
N "Up to 26 bookmark files (for the English capital letters) are allowed.\n"
N "We start with \"multi_bookmarkB\" since 'A' is the default (see above).\n"
N msgstr ""
N "Följande gör det möjligt för dig att definiera underbokmärkesfiler och\n"
N "tillhörande beskrivningar. Formatet är:\n"
N "multi_bookmark<stor bokstav>=<filnamn,<beskrivning>\n"
N "Upp till 26 bokmärkesfiler (de stora bokstäverna A-Z) tillåts.\n"
N "Vi börjar med \"multi_bookmarkB\" eftersom \"A\" är förvalet (se ovan).\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:345
N msgid ""
N "personal_mail_address specifies your personal mail address. The\n"
N "address will be sent during HTTP file transfers for authorization and\n"
N "logging purposes, and for mailed comments.\n"
N "If you do not want this information given out, set the NO_FROM_HEADER\n"
N "to TRUE in lynx.cfg, or use the -nofrom command line switch. You also\n"
N "could leave this field blank, but then you won't have it included in\n"
N "your mailed comments.\n"
N msgstr ""
N "personal_mail_address anger din personliga e-postaderss. Adressen\n"
N "sänds under HTTP-filöverföringar för auktoriserings- och\n"
N "loggningsändamål, samt för att sända kommentarer per e-post\n"
N "Om du inte vill att denna information skall sändas, sätt NO_FROM_HEADER\n"
N "till TRUE i lynx.cfg, eller använd kommandoradsflaggan -nofrom. Du kan\n"
N "även lämna detta fält blankt, men då inkluderas det inte i kommentarer\n"
N "du sänder.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:354
N msgid ""
N "preferred_charset specifies the character set in MIME notation (e.g.,\n"
N "ISO-8859-2, ISO-8859-5) which Lynx will indicate you prefer in requests\n"
 "to http servers using an Accept-Charset header. The value should NOT\n"
 "include ISO-8859-1 or US-ASCII, since those values are always assumed\n"
 "by default. May be a comma-separated list.\n"
 "If a file in that character set is available, the server will send it.\n"
 "If no Accept-Charset header is present, the default is that any\n"
 "character set is acceptable. If an Accept-Charset header is present,\n"
 "and if the server cannot send a response which is acceptable\n"
 "according to the Accept-Charset header, then the server SHOULD send\n"
 "an error response, though the sending of an unacceptable response\n"
 "is also allowed.\n"
 msgstr ""
 "preferred_charset anger de teckenuppsättningar Lynx kommer att ange att\n"
 "du önskar ta emot i frågor till http-serverar i MIME-notation (t.ex\n"
 "ISO-8859-2, ISO-8859-5). Detta sänds i Accept-Charset-huvudet. Värdet\n"
 "bör inte innehålla ISO-8859-1 eller US-ASCII eftersom de värdena alltid\n"
 "antas som förval. Kan vara en kommaseparerad lista.\n"
 "Om en fil i den teckenuppsättningen finns att tillgå kommer servern\n"
 "Om inget Accept-Charset sänds är förvalet att alla teckenuppsättningar\n"
 "är acceptabla. Om en Accept-Charset är tillgänglig, och om servern inte\n"
 "kan sända ett svar som är acceptabelt enligt Accept-Charset-huvudet BÖR\n"
 "servern sända ett felmeddelande, även om det är tillåtet att sända även\n"
 "ett icke-acceptabelt svar.\n"

 #: src/LYrcFile.c:368
N msgid ""
N "preferred_language specifies the language in MIME notation (e.g., en,\n"
N "fr, may be a comma-separated list in decreasing preference)\n"
N "which Lynx will indicate you prefer in requests to http servers.\n"
N "If a file in that language is available, the server will send it.\n"
N "Otherwise, the server will send the file in it's default language.\n"
N msgstr ""
N "preferred_language anger de språk som Lynx kommer att ange att du önskar\n"
N "ta emot i frågor till webbservrar i MIME-notation (t.ex en,fr, kan vara\n"
N "en kommaseparerad lista i minskande prioriteringsordning).\n"
N "Om en fil i det språket finns att tillgå kommer servern sända den.\n"
N "Annars kommer servern sända filen i sitt standardspråk.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:377
N msgid ""
N "If run_all_execution_links is set \"on\" then all local execution links\n"
N "will be executed when they are selected.\n"
N "\n"
N "WARNING - This is potentially VERY dangerous. Since you may view\n"
N "     information that is written by unknown and untrusted sources\n"
N "     there exists the possibility that Trojan horse links could be\n"
N "     written. Trojan horse links could be written to erase files\n"
N "     or compromise security. This should only be set to \"on\" if\n"
N "     you are viewing trusted source information.\n"
N msgstr ""
N "Om run_all_execution_links är satt till \"on\" kommer alla lokala\n"
N "programkörningslänkar att köras när de väljs.\n"
N "\n"
N "VARNING - Detta kan vara MYCKET farligt. Eftersom du kan visa information\n"
N "     som skrivits av okända och otillförlitliga källor är det möjligt\n"
N "     att trojanska hästlänkar kan skrivas. Trojanska hästlänkar kan\n"
N "     skrivas å att de raderar filer eller komprometterar säkerheten.\n"
N "     Detta bör endast aktiveras (\"on\") om du visar information från\n"
N "     tillförlitliga källor.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:388
N msgid ""
N "If run_execution_links_on_local_files is set \"on\" then all local\n"
N "execution links that are found in LOCAL files will be executed when they\n"
N "are selected. This is different from run_all_execution_links in that\n"
N "only files that reside on the local system will have execution link\n"
N "permissions.\n"
N "\n"
N "WARNING - This is potentially dangerous. Since you may view\n"
N "     information that is written by unknown and untrusted sources\n"
N "     there exists the possibility that Trojan horse links could be\n"
N "     written. Trojan horse links could be written to erase files\n"
N "     or compromise security. This should only be set to \"on\" if\n"
N "     you are viewing trusted source information.\n"
N msgstr ""
N "Om run_all_execution_links_on_local_files är satt till \"on\" kommer\n"
N "alla lokala programkörningslänkar i LOKALA filer att köras när de väljs.\n"
N "Detta skiljer sig från run_all_execution_links i det att endast filer\n"
N "som ligger på det lokala systemet har rättighet att innehålla\n"
N "programkörningslänkar.\n"
N "\n"
N "VARNING - Detta kan vara farligt. Eftersom du kan visa information som\n"
N "     skrivits av okända och otillförlitliga källor är det möjligt att\n"
N "     trojanska hästlänkar kan skrivas. Trojanska hästlänkar kan\n"
N "     skrivas å att de raderar filer eller komprometterar säkerheten.\n"
N "     Detta bör endast aktiveras (\"on\") om du visar information från\n"
N "     tillförlitliga källor.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:403
N msgid ""
N "select_popups specifies whether the OPTIONs in a SELECT block which\n"
N "lacks a MULTIPLE attribute are presented as a vertical list of radio\n"
N "buttons or via a popup menu. Note that if the MULTIPLE attribute is\n"
N "present in the SELECT start tag, Lynx always will create a vertical list\n"
N "of checkboxes for the OPTIONs. A value of \"on\" will set popup menus\n"
N "as the default while a value of \"off\" will set use of radio boxes.\n"
N "The default can be overridden via the -popup command line toggle.\n"
N msgstr ""
N "select_popups anger huruvida OPTION i ett SELECT-block som saknar\n"
N "MULTIPLE-attribut skall visas som en vertikal lista med radioknappar\n"
N "eller via en popupmuni. Observera att om MULTIPLE-attributet finns i\n"
N "SELECT-märket kommer Lynx alltid skapa en vertikal lista med kryssrutor\n"
N "för varje OPTION. Värdet \"on\" skapar som förval popupmenyer, medan\n"
N "värdet \"off\" väljer radioknappar. Förvalet kan gås förbi via\n"
N "kommandoradsflaggan -popup.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:413

 #: src/LYrcFile.c:430
 msgid ""
G "If emacs_keys is to \"on\" then the normal EMACS movement keys:\n"
G " ^N = down  ^P = up\n"
G " ^B = left  ^F = right\n"
G "will be enabled.\n"
N "show_cursor specifies whether to 'hide' the cursor to the right (and\n"
N "bottom, if possible) of the screen, or to place it to the left of the\n"
N "current link in documents, or current option in select popup windows.\n"
N "Positioning the cursor to the left of the current link or option is\n"
N "helpful for speech or braille interfaces, and when the terminal is\n"
N "one which does not distinguish the current link based on highlighting\n"
N "or color. A value of \"on\" will set positioning to the left as the\n"
N "default while a value of \"off\" will set 'hiding' of the cursor.\n"
N "The default can be overridden via the -show_cursor command line toggle.\n"
 msgstr ""
G "Om emacs_keys sätts till \"on\" kommer EMACS-förflyttningstangeter att\n"
G "aktiveras:\n"
G " ^N = ned   ^P = upp\n"
G " ^B = vänster ^F = höger\n"
N "show_cursor anger om markören skall \"gömmas\" till höger (och nederst,\n"
N "om möjligt) på skärmen, eller om den skall ställas till vänster om\n"
N "aktuell länk i dokument, eller aktuellt alternativ i popupfönster.\n"
N "Att ställa markören till vänster om den aktuella länken eller alternativet\n"
N "förenklar för tal- och braillegränssnitt, och om terminalen inte gör\n"
N "skillnad på den aktuella länken med ljus- eller färgmarkering. Värdet\n"
N "\"on\" placerar markören till vänster som förval, medan \"off\" \"gömmer\"\n"
N "markören. Förvalet kan gås förbi via kommandoradsflaggan -show_cursor.\n"


 #: src/LYrcFile.c:452
 msgid ""
G "select_popups specifies whether the OPTIONs in a SELECT block which\n"
G "lacks a MULTIPLE attribute are presented as a vertical list of radio\n"
G "buttons or via a popup menu. Note that if the MULTIPLE attribute is\n"
G "present in the SELECT start tag, Lynx always will create a vertical list\n"
G "of checkboxes for the OPTIONs. A value of \"on\" will set popup menus\n"
G "as the default while a value of \"off\" will set use of radio boxes.\n"
G "The default can be overridden via the -popup command line toggle.\n"
N "If sub_bookmarks is not turned \"off\", and multiple bookmarks have\n"
N "been defined (see below), then all bookmark operations will first\n"
N "prompt the user to select an active sub-bookmark file. If the default\n"
N "Lynx bookmark_file is defined (see above), it will be used as the\n"
N "default selection. When this option is set to \"advanced\", and the\n"
N "user mode is advanced, the 'v'iew bookmark command will invoke a\n"
N "statusline prompt instead of the menu seen in novice and intermediate\n"
N "user modes. When this option is set to \"standard\", the menu will be\n"
N "presented regardless of user mode.\n"
 msgstr ""
G "select_popups anger huruvida OPTION i ett SELECT-block som saknar\n"
G "MULTIPLE-attribut skall visas som en vertikal lista med radioknappar\n"
G "eller via en popupmuni. Observera att om MULTIPLE-attributet finns i\n"
G "SELECT-märket kommer Lynx alltid skapa en vertikal lista med kryssrutor\n"
G "för varje OPTION. Värdet \"on\" skapar som förval popupmenyer, medan\n"
G "värdet \"off\" väljer radioknappar. Förvalet kan gås förbi via\n"
G "kommandoradsflaggan -popup.\n"
N "Om sub_bookmarks inte är avstängt (\"off\"), och multipla bokmärken\n"
N "har angetts (se nedan) kommer alla bokmärkesfunktioner först att be\n"
N "användaren ange en aktiv underbokmärkesfil. Om en standardbokmärkesfil\n"
N "har definierats (se bookmark_file ovan), kommer den att användas som\n"
N "förval. När detta alternativ är satt till \"advanced\", och användarläget\n"
N "är avancerat, kommer kommandot visa bokmärke att visa en statusradsfråga\n"
N "istället för den meny som visas i användarlägets nybörjar- och\n"
N "mellannivåer. Om detta alternativ sätts till \"standard\" visas menyn\n"
N "oavsett användarläge.\n"

 #: src/LYrcFile.c:464
 msgid ""
G "show_cursor specifies whether to 'hide' the cursor to the right (and\n"
G "bottom, if possible) of the screen, or to place it to the left of the\n"
G "current link in documents, or current option in select popup windows.\n"
G "Positioning the cursor to the left of the current link or option is\n"
G "helpful for speech or braille interfaces, and when the terminal is\n"
G "one which does not distinguish the current link based on highlighting\n"
G "or color. A value of \"on\" will set positioning to the left as the\n"
G "default while a value of \"off\" will set 'hiding' of the cursor.\n"
G "The default can be overridden via the -show_cursor command line toggle.\n"
N "user_mode specifies the users level of knowledge with Lynx. The\n"
N "default is \"NOVICE\" which displays two extra lines of help at the\n"
N "bottom of the screen to aid the user in learning the basic Lynx\n"
N "commands. Set user_mode to \"INTERMEDIATE\" to turn off the extra info.\n"
N "Use \"ADVANCED\" to see the URL of the currently selected link at the\n"
N "bottom of the screen.\n"
 msgstr ""
G "show_cursor anger om markören skall \"gömmas\" till höger (och nederst,\n"
G "om möjligt) på skärmen, eller om den skall ställas till vänster om\n"
G "aktuell länk i dokument, eller aktuellt alternativ i popupfönster.\n"
G "Att ställa markören till vänster om den aktuella länken eller alternativet\n"
G "förenklar för tal- och braillegränssnitt, och om terminalen inte gör\n"
G "skillnad på den aktuella länken med ljus- eller färgmarkering. Värdet\n"
G "\"on\" placerar markören till vänster som förval, medan \"off\" \"gömmer\"\n"
G "markören. Förvalet kan gås förbi via kommandoradsflaggan -show_cursor.\n"
N "user_mode anger användarens nivå av kunskap om Lynx. Förvalet\n"
N "\"NOVICE\" (nybörjare) visar två extra rader med hjälp nederst på\n"
N "skärmen för att hjälpa användaren lära de grundläggande kommandona\n"
N "i Lynx. Sätt user_mode till \"INTERMEDIATE\" (mellannivå) för att\n"
N "stänga av extrainformationen. Använd \"ADVANCED\" för att se adressen\n"
N "för den markerade länken nederst på skärmen.\n"

 #: src/LYrcFile.c:472
N msgid ""
N "If verbose_images is \"on\", lynx will print the name of the image\n"
N "source file in place of [INLINE], [LINK] or [IMAGE]\n"
N "See also VERBOSE_IMAGES in lynx.cfg\n"
N msgstr ""
N "Om verbose_images är \"on\" skriver lynx namnet på bildens källfil\n"
N "istället för [INLINE], [LINK] eller [IMAGE]\n"
N "Se även VERBOSE_IMAGES i lynx.cfg\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:477
N msgid ""
N "If vi_keys is set to \"on\", then the normal VI movement keys:\n"
N " j = down  k = up\n"
N " h = left  l = right\n"
N "will be enabled. These keys are only lower case.\n"
N "Capital 'H', 'J' and 'K will still activate help, jump shortcuts,\n"
N "and the keymap display, respectively.\n"
N msgstr ""
N "Om vi_keys sätts till \"on\" kommer VI-förflyttningstangeter att aktiveras:\n"
N " j = ned   k = upp\n"
N " h = vänster l = höger\n"
N "Dessa tangenter gäller bara som gemener.\n"
N "Versala \"H\", \"J\" och \"K\" aktiverar hjälp, hoppgenvägar respektiva\n"
N "tangentbordsinställningarna.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:485
N msgid ""
N "The visited_links setting controls how Lynx organizes the information\n"
N "in the Visited Links Page.\n"
N msgstr ""
N "Inställningen visited_links anger hur Lynx organiserar informationen\n"
N "på sidan Använda länkar.\n"
N
 #: src/LYrcFile.c:693

 #: src/LYrcFile.c:748
 msgid ""
G "lineedit_mode specifies the key binding used for inputting strings in\n"
G "prompts and forms. If lineedit_mode is set to \"Default Binding\" then\n"
G "the following control characters are used for moving and deleting:\n"
G "\n"
G "       Prev Next    Enter = Accept input\n"
G "  Move char: <-  ->    ^G  = Cancel input\n"
G "  Move word: ^P  ^N    ^U  = Erase line\n"
G " Delete char: ^H  ^R    ^A  = Beginning of line\n"
G " Delete word: ^B  ^F    ^E  = End of line\n"
N "Lynx User Defaults File\n"
 "\n"
G "Current lineedit modes are:\n"
N "This file contains options saved from the Lynx Options Screen (normally\n"
N "with the '>' key). There is normally no need to edit this file manually,\n"
N "since the defaults here can be controlled from the Options Screen, and the\n"
N "next time options are saved from the Options Screen this file will be\n"
N "completely rewritten. You have been warned...\n"
N "If you are looking for the general configuration file - it is normally\n"
N "called lynx.cfg, and it has different content and a different format.\n"
N "It is not this file.\n"
 msgstr ""
G "lineedit_mode ange tangentbordsfunktioner som används för att skriva\n"
G "in strängar i frågor och formulär. Om lineedit_mode sätts till\n"
G "\"Default Bidning\" kommer följande kontrolltecken användas för att\n"
G "flytta och ta bort:\n"
G "\n"
G "       Bakåt Framåt   Enter = Bekräfta indata\n"
G " Flytta tecken: <-  ->    ^G  = Avbryt inmatning\n"
G "  Flytta ord: ^P  ^N    ^U  = Radera rad\n"
G " Radera tecken: ^H  ^R    ^A  = Radbörjan\n"
G "  Radera ord: ^B  ^F    ^E  = Radslut\n"
N "Lynx användarinställningsfil\n"
 "\n"
N "Denna fil innehåller alternativ som sparats från Lynx' alternativmeny\n"
N "vanligtvis med tangenten \">\"). Vanligtvis behöver du inte redigera denna\n"
N "fil manuellt, eftersom dessa inställningar kan nås från alternativmenyn,\n"
N "och nästa gång alternativen lagras från alternativmenyn kommer denna fil\n"
N "helt att skrivas över. Du har varnats...\n"
N "Om du letar efter den generella konfigurationsfilen heter den normalt\n"
N "lynx.cfg, och har annat innehåll och ett annat format. Det är inte denna\n"
N "fil.\n"


G msgid ""
G "The visited_links setting controls how Lynx organizes the information\n"
G "in the Visited Links Page.\n"
G msgstr ""
G "Inställningen visited_links anger hur Lynx organiserar informationen\n"
G "på sidan Använda länkar.\n"

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.