Re: metatheme

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-22 00:03:58

Göran Uddeborg wrote:
> > #: plugins/background/translatable.c:20
> > msgid "Centered"
> > msgstr "Centrerat"
> >
> > #: plugins/background/translatable.c:21
> > msgid "Scaled"
> > msgstr "Skalad"
> >
> > #: plugins/background/translatable.c:22
> > msgid "Scaled (Keep aspect ratio)"
> > msgstr "Skalad (behåll proportioner)"
> 
> Det skall nog vara "CentreraD" om det skall vara "SkalaD".  (Är det
> bakgrundsbilden det handlar om så blir det rätt.  Om det är något
> annat kan det möjligen vara tvärtom det skall vara.)

Det är bakgrundsbilden, något annat kan jag inte tänkamig, och
naturligtvis har du rätt om centreraD. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.