Re: metatheme

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-21 23:35:33

Christian Rose writes:
> Richard Hult wrote:
> > > #: capplet/mtm-selector.c:293
> > > #, c-format
> > > msgid "Applying theme \"%s\", please wait ..."
> > > msgstr "Verkställer temat \"%s\", var vänlig och vänta..."
> > 
> > Kommer inte ihåg vad vi sagt, men kanske stryka "och"
> 
> Jag kör på det. Tack!

Annars finns ju det klassiska "Var god dröj!"

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.