metatheme

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-21 23:35:28

> #: plugins/background/translatable.c:20
> msgid "Centered"
> msgstr "Centrerat"
> 
> #: plugins/background/translatable.c:21
> msgid "Scaled"
> msgstr "Skalad"
> 
> #: plugins/background/translatable.c:22
> msgid "Scaled (Keep aspect ratio)"
> msgstr "Skalad (behåll proportioner)"

Det skall nog vara "CentreraD" om det skall vara "SkalaD".  (Är det
bakgrundsbilden det handlar om så blir det rätt.  Om det är något
annat kan det möjligen vara tvärtom det skall vara.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.