Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-12 14:39:01

Gudmund Areskoug wrote:
> > > #: src/gnome/dialog-transfer.c:1057
> > > msgid ""
> > > "You must specify an account to transfer from,\n"
> > > "or to, or both, for this transaction.\n"
> > > "Otherwise, it will not be recorded."
> > > msgstr ""
> > > "Du måste specificera ett konto att överföra från, till\n"
> > > "eller både och för denna transaktion. Annars kommer\n"
> > > "den inte att sparas."
> >
> > Parser error. Jag förstår inte översättningen :)
> > "till eller både och för"?
> >
> > "... från eller till, eller både och, ..." tycker jag blir klarare.
> 
> Du måste ange både avsändar- och mottagarkonto för transaktionen.
> Annars sparas den inte.

Nejdu. Så tolkar jag inte originalet. Antingen ett frånkonto, tillkonto,
eller bådadera.
Däremot skulle man med lite fantasi kunna tolka existerande
översättningen "till eller både och för" som du sa.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.