Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-06-12 10:33:32

Hej,

Christian Rose wrote:
> 
> > #: src/gnome/dialog-transfer.c:1057
> > msgid ""
> > "You must specify an account to transfer from,\n"
> > "or to, or both, for this transaction.\n"
> > "Otherwise, it will not be recorded."
> > msgstr ""
> > "Du måste specificera ett konto att överföra från, till\n"
> > "eller både och för denna transaktion. Annars kommer\n"
> > "den inte att sparas."
> 
> Parser error. Jag förstår inte översättningen :)
> "till eller både och för"?
> 
> "... från eller till, eller både och, ..." tycker jag blir klarare.


Du måste ange både avsändar- och mottagarkonto för transaktionen.
Annars sparas den inte.

> > #: src/gnome/gnc-html.c:1216
> > msgid ""
> > "Network HTTP access is disabled.\n"
> > "You can enable it in the Network section of\n"
> > "the Preferences dialog."
> > msgstr ""
> > "HTTP-åtkomst via nätverket är avslagen.\n"
> > "Du kan slå på den under fliken \"Nätverk\" i dialogrutan för inställningar."

Ingen HTTP-åtkomst...?
 
MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.