Re: dia igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-10 23:01:04

Christian Rose writes:
> > > N msgid "Steady"
> > > N msgstr "Gör stadig"
> >
> > Eller "stabilisera" om man vill ha ett ensamt ord.
> 
> Men då vill jag ha en annan översättning av "stabilize"...

Man skulle kunna säga "stadga" istället då.  (Som översättning av
"steady", inte "stabilize", naturligtvis.)

> > > N msgid "Add"
> > > N msgstr "Addera"
> >
> > Inte "lägg till"?
> 
> Det här handlar ju om funktioner... jag tycker "addera" passar bättre då.
> Eller?

Ja, om det verkligen är den matematiska funktionen det handlar om.
Jag trodde inte det var det.

> > > N msgid "Divide"
> > > N msgstr "Dividera"
> >
> > Inte "dela"?
> 
> "Dela" kan man säga ja. Tack!

Om det även här är den matematiska funktionen var det nog bättre med
"dividera".

> > > N msgid "Control"
> > > N msgstr "Kontrollera"
> >
> > Eller "styr"?
> 
> I så fall vill jag ha en bättre översättning av "steer"...

Vet du lite mer vad det ena och andra innebär i just det här
sammanhanget?  Ord som "manövrera" eller "rikta" kan vara bra
översättning av ena eller andra ordet i en del fall.  Men man bör nog
då veta vad som faktiskt avses.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.