Re: glunarclock

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-10 01:08:24

On Sat, 9 Jun 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: src/moonproperties.c:239
> > > > msgid "Latitude (decimal degrees):"
> > > > msgstr "Latitud (grader med decimaler):"
> > > Blir det inte bättre att säga "decimala grader" eller "grader
> > > decimalt" på svenska också?  Som du skrivit känns det mer som ett krav
> > > på noggrannhet än talsystemets bas.
> >
> > Det är inte talsystemets bas som avses, utan just att det är med
> > decimaler, och inte grader-minuter-sekunder.
>
> Det var just det jag menade.  Grader-minuter-sekunder använder bas
> 60.  Decimala grader använder bas 10.
>
> Men poängen med min kommentar var att "grader med decimaler" låter som
> att man MÅSTE ange värdet med åtminstone två decimalers noggrannhet,
> vilket antagligen inte var avsikten.

Vad bra att ni redde ut det, så slipper jag ändra nu. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.