Re: dia igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-10 00:54:56

On Fri, 8 Jun 2001, Jan D. wrote:
> >  #: lib/dia_xml.c:285
> >  #, c-format
> > G msgid "Incorrect x Point value %f; discarding it."
> >
> > G msgstr "Ogiltigt x-punktvärde %f; kastar det."
> >
> > N msgid "Incorrect x Point value \"\" %f; discarding it."
> > N msgstr "Ogiltigt x-punktvärde \"\" %f; kastar det."
> >
> >  #. don't bother with useless warnings (see above)
> >  #: lib/dia_xml.c:301
> >  #, c-format
> > G msgid "Incorrect y Point value %f; discarding it."
> >
> > G msgstr "Ogiltigt y-värde %f; kastar det."
> >
> > N msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
> > N msgstr "Ogiltigt y-värde \"%s\" %f; kastar det."
>
> Finns det någon anledning till att säga x-punktvärde och y-värde? Det verkar
> inkonsekvent. Är det frågan om koordinater (jag har inte använt dia)? I så
> fall kanske x- resp. y-koordinat skulle kunna vara ett alternativ?

Jag vet inte säkert själv (och har ingen möjlighet att kontrollera det
just nu). Jag tycker dock att det blir konstigt med sådana här meddelanden
om man byter till "koordinater":

#: lib/dia_xml.c:273
msgid "Taking point value of non-point node."
msgstr "Tar punktvärde hos nod som inte är en punkt."

Så jag avstår från att ändra tills vidare, dock så har jag korrigerat
inkonsekvensen.


> >  #: objects/FS/function.c:635
> > N msgid "Convey"
> > N msgstr "Ge"
>
> Convey kan också betyda överföra, meddela.

Jag ändrade till "transportera".


> >  #: objects/FS/function.c:659
> > N msgid "Inhibit"
> > N msgstr "Ärv"
>
> Inhibit (inte inherit) betyder undertrycka, hindra, hejda.

Tack, jag ändrade till "begränsa" enligt tidigare.


> >  #: objects/FS/function.c:662
> > N msgid "Steady"
> > N msgstr "Gör stadig"
>
> Stabilisera?

Och vad har du som förslag till

#: objects/FS/function.c:660 objects/FS/function.c:661
msgid "Stabilize"
msgstr "Stabilisera"

då? Jag vill helst inte använda samma översättning för de olika uttrycken.


> >  #: objects/FS/function.c:727 objects/FS/function.c:728
> >  msgid "Provision"
> > G msgstr "Åtgärd"
> > N msgstr "Proviantera"
>
> Provision kan också betyda förbereda eller villkor.

Tack! Jag ändrar till "förbered".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.