Re: glunarclock

From: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Date: 2001-06-07 18:00:17

On Tue, 5 Jun 2001, Christian Rose wrote:

> > > # Tveksam
> > > #: src/moondatadialog.c:409
> > > msgid "Right Ascension"
> > > msgstr "Höger uppstigning"
> > >

"Rektascension - vinkelavståndet längs himmelsekvatorn från
vårdagjämningspunkten. 
Mäts vanligen i tidmått."
-- Fysik - Astronomi och geofysik, Almqvist & Wiksell

> 
> Christian
> 

-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.