Re: glunarclock

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-05 17:52:04

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/moonproperties.c:239
> > msgid "Latitude (decimal degrees):"
> > msgstr "Latitud (grader med decimaler):"
> 
> Blir det inte bättre att säga "decimala grader" eller "grader
> decimalt" på svenska också?  Som du skrivit känns det mer som ett krav
> på noggrannhet än talsystemets bas.

Du har nog rätt. Jag ändrar.


> > #: src/moonproperties.c:285
> > msgid "Longitude (decimal degrees):"
> > msgstr "Longitud (grader med decimaler):"
> 
> D:o.

Jupp.


> > # Hjälp!
> > #: src/moondatadialog.c:148
> > msgid "Local Sidereal Time"
> > msgstr "Lokal sidoriktig tid"
> 
> Någon som är bättre än jag på astronomi får gärna rätta mig, men jag
> tror det heter "Lokal siderisk tid" på svenska.

Eftersom det är det bästa förslaget jag har hört hittills får det bli
så. Tack!


> > #: src/moondatadialog.c:236
> > msgid "Illumination"
> > msgstr "Upplysning"
> 
> I dagligt tal säger man väl "Belysning".  Som i "Hela månens hitre
> sida är belyst."

Tack för upplysningen!


> > # Tveksam
> > #: src/moondatadialog.c:409
> > msgid "Right Ascension"
> > msgstr "Höger uppstigning"
> >
> > # Tveksam
> > #: src/moondatadialog.c:417
> > msgid "Declination"
> > msgstr "Nedgång"
> 
> Jag tror man talar "deklination" som är en vinkel.  Kan "Ascension"
> vara höjd över horisonten kanske?  Som sagt, finns det någon här som
> KAN astronomi ...

Ändrar till "höger höjd över horisonten" och "vinkel" då...
Ja, det skulle vara skönt med en någorlunda atronomikunnig persons
synpunkter. Tack för synpunkterna ändå! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/glunarclock.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.