Re: gnome-media igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-03 00:56:32

Göran Uddeborg wrote:
> > > >   #: tcd/gtcd.c:504
> > > > N msgid "Rewind"
> > > > N msgstr "Spola tillbaka"
> > >
> > > Återspola eller returspola?
> >
> > Vad? Tillåt mig inte förstå skillnaden...
> 
> :-)  Jag var visst lite för kortfattad.  Jag menade så här:
> 
> Tycker kanske du som jag att "återspola" eller "returspola" vore ett
> kortare och bättre uttryck än "spola tillbaka" i det här sammanhanget?
> (Jag förmodar att sammanhanget är en menyingång eller en knapp.)

Som du förstod så är "spola tillbaka" den term som jag är mest van vid.
:-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.