Re: gnome-media igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-02 21:32:45

Christian Rose writes:
> > >   #: tcd/gtcd.c:504
> > > N msgid "Rewind"
> > > N msgstr "Spola tillbaka"
> > 
> > Återspola eller returspola?
> 
> Vad? Tillåt mig inte förstå skillnaden...

:-)  Jag var visst lite för kortfattad.  Jag menade så här:

Tycker kanske du som jag att "återspola" eller "returspola" vore ett
kortare och bättre uttryck än "spola tillbaka" i det här sammanhanget?
(Jag förmodar att sammanhanget är en menyingång eller en knapp.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.