Re: obsolete

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-27 23:36:42

Christian Rose writes:
> Dennis Bjorklund wrote:
> > Någon som har något emot obsolet?
> 
> Jag. :-)
> Det må stå i ordlistan, men jag tycker det liknar något katten har
> släpat in och släppt mellan bladen på ordlistan när den råkade ligga
> öppnad på bordet. Det verkar som en riktigt dålig försvenskning av ett
> engelskt uttryck, och dessutom en som jag tycker är helt meningslös då
> "föråldrad" enligt mig är ett helt fullgott alternativ.

För skojs skull tog jag och slog upp ordet.  Det förekommer första
gången 1797 (Ja, just det, för drygt 200 år sedan!) och kommer från
latinets obsoletus.  Det används speciellt om ord och om lagrum.

Jag håller däremot helt med dig om att föråldrad är ett mycket
lämpligt ord att använda vid översättning.  Jag tycker att obsolet är
att betrakta som obsolet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.