Re: obsolete

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-27 22:24:16

Dennis Bjorklund wrote:
> Ordet obsolet står i saol, men det är inte direkt vanligt i min omgivning.
> Skall man använda det. T.ex:
> 
> msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
> msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
> 
> alternativet är t.ex:
> 
> msgstr "föråldrad angivelse av initierare utan \"=\""
> 
> men det är ju sämre? Fördelen med obsolet är dessutom att programmerare är
> vana med det från engelskan.
> 
> Från saol:
>   obsolet (-e't) n. = adj. föråldrad
> 
> Någon som har något emot obsolet?

Jag. :-)
Det må stå i ordlistan, men jag tycker det liknar något katten har
släpat in och släppt mellan bladen på ordlistan när den råkade ligga
öppnad på bordet. Det verkar som en riktigt dålig försvenskning av ett
engelskt uttryck, och dessutom en som jag tycker är helt meningslös då
"föråldrad" enligt mig är ett helt fullgott alternativ.

"Obsolete" är en inte helt ovanlig term i datorprogram som översätts,
och vi har hittills alltid översatt det med "föråldrad". Jag tycker att
vi kan fortsätta med det.

Nu har jag sagt min åsikt. =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.