Re: libc-2.2.3, version 2.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-22 00:28:39

"Jan D." wrote:
> G msgstr "%1$s: definition slutar ej med \"END %1$s\""
> N msgstr "%1$s: definition slutar inet med \"END %1$s\""

inTE


> G msgstr "%s: otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
> N msgstr "%s: ogiltig tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"

ogiltigT tal


> G msgstr "%s: otillåtet antal sorteringsregler"
> N msgstr "%s: ogiltig antal sorteringsregler"

ogiltigT


>   msgid "RPC program not available"
> G msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"
> N msgstr "RPC programmet inte tillgängligt"

Skriv hellre samman. "RPC-programmet". Finns kanske fler sådana här i
det gamla, jag har inte tittat igenom allt, bara dina ändringar.


>   msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
> G msgstr "\"%1$s\" definition slutar ej med \"END %1$s\""
> N msgstr "\"%1$s\" definition slutar inte med \"END %1$s\""

Ska nog skrivas samman eller skrivas om. "\"%1$s\"-definitionen" eller
"definitionen av \"%1$s\"".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.