libc-2.2.3, version 2.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-21 21:59:03

Hej.

Här är skillnaderna mot förra libc-filen. Jag har beslutat att behålla den
bestämda formen "Fält X". Nya kommentarer välkomnas.

Den totala filen skicaks separat.

	Jan D.
 # GNU libc message catalog for swedish
 # Copyright © 1996, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998, 2001.
 # Revision: 1.28
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libc 2.2.3\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-05-19 18:31+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-05-21 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: nis/nis_print.c:274
 msgid "\t\tAccess Rights : "
G msgstr "\t\tAccessrättigheter : "
N msgstr "\t\tÅtkomsträttigheter: "
 
 
 #: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593
 #: locale/programs/ld-collate.c:3719 locale/programs/ld-ctype.c:2110
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
 #: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326
 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:300
 #: locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
 #: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
G msgstr "%1$s: definition slutar ej med \"END %1$s\""
N msgstr "%1$s: definition slutar inet med \"END %1$s\""
 
 #: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
G msgstr "%d länkbibliotek hittades in cache \"%s\"\n"
N msgstr "%d bibliotek hittades i cache \"%s\"\n"
 
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
 #, c-format
 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
G msgstr "%s är inte en 32-bitars ELF fil\n"
N msgstr "%s är en 32-bitars ELF-fil.\n"
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
 #, c-format
 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
G msgstr "%s är inte en 64-bitars ELF fil\n"
N msgstr "%s är en 64-bitars ELF-fil.\n"
 
 #: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
 #, c-format
 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
G msgstr "%s är för en okänd maskin %d\n"
N msgstr "%s är för en okänd maskin %d.\n"
 
 #: elf/ldconfig.c:329
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
G msgstr "%s är en okänd länkbibliotekstyp"
N msgstr "%s är inte en känd bibliotekstyp"
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
 #, c-format
 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
G msgstr "%s är inte en delbar objektfil (typ: %d).\n"
N msgstr "%s är inte en delad objektfil (typ: %d).\n"
 
 
 #: elf/readlib.c:157
 #, c-format
 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
G msgstr "%s är inte en ELF fil, den har inte rätt bytes i början\n"
N msgstr "%s är inte en ELF-fil, den har inte rätt magiskt tal i början.\n"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483
 #: locale/programs/ld-collate.c:499
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
G msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i defintionen av vikt %d"
N msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1515
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
G msgstr "%s: \"position\" måste användas för alla nivåer i alla sektioner eller inte alls"
N msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2905
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
G msgstr "%s: tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
N msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat i teckenuppsättningen men behövs som standardvärde"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3051 locale/programs/ld-ctype.c:3072
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3263 locale/programs/ld-ctype.c:3288
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
G msgstr "%s: tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
N msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
G msgstr "%s: duplicerad definition av mängd"
N msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
 
 #: locale/programs/ld-identification.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
G msgstr "%s: dubbla definitioner av kollationselement"
N msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3691
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
G msgstr "%s: tom \"category\"-beskrivning är inte tillåtet"
N msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:755
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
G msgstr "%s: tomt viktnamn inte tillåtet"
N msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2483
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
G msgstr "%s: fält \"%s\" deklarerad mer än en gång"
N msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1756 locale/programs/ld-ctype.c:2346
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3329
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
G msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio delar"
N msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
 
 #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205
 #: locale/programs/ld-address.c:230 locale/programs/ld-address.c:259
 #: locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
G msgstr "%s: fält \"%s\""
N msgstr "%s: fält \"%s\" kan inte vara tomt"
 
 #: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197
 #: locale/programs/ld-address.c:224 locale/programs/ld-address.c:284
 #: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
 #: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244
 #: locale/programs/ld-monetary.c:260 locale/programs/ld-name.c:104
 #: locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
 #: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109
 #: locale/programs/ld-telephone.c:105
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
G msgstr "%s: fält \"%s\" inte definierat"
N msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
 
 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
G msgstr "%s: fält \"%s\" odefinierat"
N msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:258
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:318
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
G msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:395
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 
 #: locale/programs/ld-address.c:166
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
G msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
N msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
 
 #: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126
 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
G msgstr "%s: otillåten kontrollsekvens i fält \"%s\""
N msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-time.c:250
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: ogiltig tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3143
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
G msgstr "%s: otillåtet antal sorteringsregler"
N msgstr "%s: ogiltig antal sorteringsregler"
 
 
 #: locale/programs/ld-time.c:309
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:386
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3710
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
G msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end saknas"
N msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:435
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: eraformat i sträng %d i \"era\"-fält saknas"
N msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3169
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
G msgstr "%s: flera defintioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
N msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2753
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
G msgstr "%s: ingen representerbar defintion av \"default_missing\" hittades"
N msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:591
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
G msgstr "%s: ej tillräckligt med sorteringsregler"
N msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
 
 
 #: locale/programs/ld-time.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: startdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:414
 #, c-format
 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
G msgstr "%s: slutdatum är otillåtet i sträng %Zd i \"era\"-fält"
N msgstr "%s: slutdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
 
 
 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518
 #: locale/programs/ld-collate.c:570 locale/programs/ld-collate.c:865
 #: locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
 #: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2098 locale/programs/ld-ctype.c:2673
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:307
 #: locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
 #: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
G msgstr ":%s: syntaxfel"
N msgstr "%s: syntaxfel"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3935
 #, c-format
 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
G msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu bytes\n"
N msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2981
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
G msgstr "%s: okänt tecken i definition för ekvivalensnamn"
N msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:2994
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
G msgstr "%s: känt tecken i definition för ekvivalensvärde"
N msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
 
 
 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
G msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara tom sträng"
N msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
 
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
G msgstr "%s: värdet på fältet \"int_curr_symbol\" stämmer inte med namn i ISO 4217"
N msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
G msgstr "%s: värdet på fältet \"int_curr_symbol\" har fel längd"
N msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
G msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" måste vara mindre än 127"
N msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
G msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" får inte vara större än %d"
N msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
 #, c-format
 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
G msgstr "%s: värden på fältet \"%s\" får inte vara större än %d"
N msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
 
 
 #: locale/programs/repertoire.c:448
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
G msgstr "<%s> och <%s> är otillåtna namn för intervall"
N msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
 
 
 #: malloc/memusagestat.c:57
 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
G msgstr "Visa ocksa en graf av totala minnesåtgången"
N msgstr "Visa också en graf av totala minnesåtgången"
 
 
 #: intl/tst-gettext2.c:37
 msgid "Another string for testing."
G msgstr "En till sträng för test"
N msgstr "En till sträng för test."
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
G msgstr "Försök att länka in för många delade bibliotek"
N msgstr "Försöker att länka in för många delade bibliotek"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
 msgid "Bad exchange descriptor"
G msgstr "Felaktig \"exchange\"-identifierare"
N msgstr "Felaktig \"exchange\"-deskriptor"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:934
 msgid "Can't chdir to /"
G msgstr "Kan inte gå till /"
N msgstr "Kan inte byta katalog till /"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:976
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
G msgstr "Kan inte läsa cache-fils katalog \"%s\"\n"
N msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:621
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
G msgstr "Kan inte läsa katalog %s"
N msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
 msgid "Cannot send after socket shutdown"
G msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten stängts"
N msgstr "Kan inte skicka efter att uttaget (socket) stängts"
 
 
 #: elf/cache.c:390
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
G msgstr "Byte av acessrättigheter för %s till 0644 misslyckades"
N msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till 0644"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
 msgid "Cross-device link"
G msgstr "Länk över skilda enheter"
N msgstr "Länk mellan åtskilda enheter"
 
 
 #: elf/dl-open.c:189
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
G msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID program"
N msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
 
 #: elf/dl-error.c:71
 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
G msgstr "BUG I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
N msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
G msgstr "Undvek/upptäckte dödlägesstuation"
N msgstr "Undvek/upptäckte dödlägessituation"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
 msgid "Device busy"
G msgstr "Enhet eller resurs upptagen"
N msgstr "Enhet upptagen"
 
 
 #: debug/pcprofiledump.c:56
 msgid "Dump information generated by PC profiling."
G msgstr "Visa information genererad av PC-profilering"
N msgstr "Visa information genererad av PC-profilering."
 
 
 #: elf/dl-load.c:1307
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
G msgstr "ELF-filens värde på \"pentsize\" är inte den förväntade"
N msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
 
 #: elf/dl-load.c:876
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
G msgstr "Address/position för ELF laddkommando är inte på rätt bytegräns"
N msgstr "Address/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
 
 #: elf/dl-load.c:873
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
G msgstr "ELF laddkommando är inte på sidgräns"
N msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
 
 
 #: nis/nis_error.c:53
 msgid "Entry/table type mismatch"
G msgstr "Post/Tabell-typer är inkompatibila"
N msgstr "Post/tabell-typer är inkompatibila"
 
 
 #: elf/readlib.c:108
 #, c-format
 msgid "File %s is too small, not checked."
G msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad"
N msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad."
 
 
 #: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
 msgid "File is not a cache file.\n"
G msgstr "Filen är inte en cache-fil\n"
N msgstr "Filen är inte en cache-fil.\n"
 
 
 #: intl/tst-gettext2.c:36
 msgid "First string for testing."
G msgstr "Första strängen för test"
N msgstr "Första strängen för test."
 
 
 #: elf/ldconfig.c:128
 msgid "Generate verbose messages"
G msgstr "Skriv mer meddelanden"
N msgstr "Använd utförligare meddelanden"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
 #, c-format
 msgid "Input file %s not found.\n"
G msgstr "Hittar inte infil %s\n"
N msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
 
 
 #: nis/nis_error.c:45
 msgid "Invalid object for operation"
G msgstr "Otillåtet objekt för operationen"
N msgstr "Ogiltigt objekt för operationen"
 
 
 #: nscd/nscd.c:91
 msgid "Invalidate the specified cache"
G msgstr "Invalidera den givna cachen"
N msgstr "Invalidera den angivna cachen"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
 msgid "Is a name file"
G msgstr "Är en namngiven filtyp"
N msgstr "Är en namnfil"
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
 msgid "Is a named type file"
G msgstr "Är en namngiven filtyp"
N msgstr "Är av typ namnfil"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:135
 msgid "Manually link individual libraries."
G msgstr "Länka enskilda länkbibliotek manuellt"
N msgstr "Länka enskilda bibliotek manuellt."
 
 
 #: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500
 #: locale/programs/ld-ctype.c:407 locale/programs/ld-identification.c:132
 #: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:91
 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
G msgstr "Hittade inga definitioner för kategori %s"
N msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
 msgid "Not a name file"
G msgstr "Inte en namn-fil"
N msgstr "Inte en namnfil"
 
 
 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
 #. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:329
 msgid "Protocol not available"
G msgstr "Protokollet ej tillgängligt"
N msgstr "Protokollet inte tillgängligt"
 
 
 #: nis/nis_error.c:65
 msgid "Query illegal for named table"
G msgstr "Fråga ogiltig för namngiven tabell"
N msgstr "Fråga otillåten för namngiven tabell"
 
 
 #. TRANS ???
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:530
 msgid "RPC program not available"
G msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"
N msgstr "RPC programmet inte tillgängligt"
 
 
 #: nis/nis_error.c:48
 msgid "Results sent to callback proc"
G msgstr "Resultat skickat till återanropsprocessen"
N msgstr "Resultat är skickade till återanropsprocessen"
 
 
 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
 #, c-format
 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
G msgstr "Okända ELFCLASS in fil %s.\n"
N msgstr "Okänd ELFCLASS in fil %s.\n"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:599 locale/programs/locfile.h:96
 #: locale/programs/repertoire.c:314
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
G msgstr "\"%1$s\" definition slutar ej med \"END %1$s\""
N msgstr "\"%1$s\" definition slutar inte med \"END %1$s\""
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:691
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
G msgstr "\"digit\"-kategori har inte delar i grupper av tio"
N msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
 
 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
 msgid "ai_family not supported"
G msgstr "ai_family stöds ej"
N msgstr "ai_family stöds inte"
 
 
 #: sunrpc/svc_udp.c:511
 msgid "cache_set: victim not found"
G msgstr "cache_set: offer hittades ej"
N msgstr "cache_set: offer hittades inte"
 
 
 #: locale/programs/localedef.c:487
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
G msgstr "kan inte addera en redan behandla lokal \"%s\" en andra gång"
N msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
 
 
 #: elf/dl-version.c:291
 msgid "cannot allocate version reference table"
G msgstr "kan inte allokera tabell för versioner"
N msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
 
 
 #: elf/sprof.c:670
 msgid "cannot load profiling data"
G msgstr "kan inte ladda profildata"
N msgstr "kan inte läsa profildata"
 
 
 #: elf/dl-load.c:838 elf/dl-load.c:1244
 msgid "cannot read file data"
G msgstr "kan inte ladda fildata"
N msgstr "kan inte läsa fildata"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:509
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
G msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
N msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:524
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
G msgstr "tecknet \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
N msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:579
 msgid "character <SP> not defined in character map"
G msgstr "tecknet <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
N msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:453
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
G msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
N msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:467
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
G msgstr "tecknet L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
N msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3030
 #, c-format
 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
G msgstr "tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
N msgstr "tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:249
 #, c-format
 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
G msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C kompatibel\n"
N msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:460
 msgid "character sets with locking states are not supported"
G msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillståndsändringar stöds inte"
N msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds inte"
 
 
 #: timezone/zic.c:893
 msgid "expected continuation line not found"
G msgstr "förväntad fortsättningsrad ej funnen"
N msgstr "förväntad fortsättningsrad inte funnen"
 
 #: elf/sprof.c:404
 #, c-format
 msgid "failed to load shared object `%s'"
G msgstr "misslyckades att ladda delat objekt \"%s\""
N msgstr "misslyckades med att ladda delat objekt \"%s\""
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:981 locale/programs/repertoire.c:430
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
G msgstr "hexadecimalt intervallformat ska endast använda versaler"
N msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:347
 msgid "invalid definition"
G msgstr "otillåten definition"
N msgstr "ogiltig definition"
 
 #: locale/programs/charmap.c:542
 msgid "invalid encoding given"
G msgstr "otillåten kodning given"
N msgstr "ogiltig kodning given"
 
 
 #: catgets/gencat.c:1147 locale/programs/linereader.c:533
 msgid "invalid escape sequence"
G msgstr "ogiltigt kontrollsekvens"
N msgstr "ogiltig kontrollsekvens"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:969 locale/programs/ld-collate.c:2869
 #: locale/programs/repertoire.c:418
 msgid "invalid names for character range"
G msgstr "otillåtna namn för teckenintervall"
N msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
 
 
 #: elf/ldconfig.c:765
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
G msgstr "länkbibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ"
N msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
 
 
 #: locale/programs/locfile.h:63
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
G msgstr "lokalnamn ska endat bestå av portabla tecken"
N msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
 
 
 #: elf/cache.c:120
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
G msgstr "mappning av cache-fil misslyckades\n"
N msgstr "minnesmappning av cache-fil misslyckades.\n"
 
 
 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:207
 #, c-format
 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
G msgstr "netname2user: fattas grupp-id lista i \"%s\"."
N msgstr "netname2user: gruppid-lista saknas i \"%s\"."
 
 
 #: locale/programs/locfile.h:82
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
G msgstr "inget annat nyckelord ska anges när \"copy\" används"
N msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
 
 
 #: locale/programs/linereader.c:641
 msgid "non-symbolic character value should not be used"
G msgstr "icke-symbolisk teckenvärde bör inte användas"
N msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:804
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
G msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i teckenuppsättningen"
N msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:821
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
G msgstr "inte alla tecken i \"outdigit\" är tillgängliga i repertoaren"
N msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
 
 
 #: elf/dl-load.c:1051
 msgid "object file has no dynamic section"
G msgstr "objeckfilen har ingen dynamisk sektion"
N msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:1063
 msgid "resulting bytes for range not representable."
G msgstr "resulterande bytes för intervall är inte representerbara"
N msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
 
 
 #: elf/dl-close.c:63
 msgid "shared object not open"
G msgstr "delat objekt är inte öppnad"
N msgstr "delat objekt är inte öppnat"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1680
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
G msgstr "start- och sluttecken för intervall måste ha samma längd"
N msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
 
 
 #: iconv/iconv_prog.c:63
 msgid "suppress warnings"
G msgstr "undertryck varningar"
N msgstr "utelämna varningar"
 
 
 #: iconv/iconv_prog.c:143
 msgid "target encoding not specified using `-t'"
G msgstr "målkodning ej angivet med flagga \"-t\""
N msgstr "målkodning inte angivet med flagga \"-t\""
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:1553 locale/programs/ld-ctype.c:2029
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
G msgstr "tillvärde <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
N msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:1005
 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
G msgstr "övre gräns i intervall är inte högre än undre gräns"
N msgstr "övre gräns i intervall är inte större än undre gräns"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2392
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
G msgstr "med UCS-intervall måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
N msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2406
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
G msgstr "med teckenkodsintervall måste man använda absoluta intervallet \"...\""
N msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:2377
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
G msgstr "med symboliskt namnintervall kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
N msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.