Re: gnome-chess

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-15 11:49:50

2001-05-15T01:00:33+0200, Gudmund Areskoug ->
> msgid "Chess Server Login"
> msgstr "Användarnamn på schackserver"
> 
> "Inloggning på schackserver" ?

"login" betyder ju både inloggning och användarnamn. I det här fallet är
det en titel på en dialogruta, så jag väljer nog 
"Logga in på schackserver"

> msgid "Pick a color"
> msgstr "Välj en färg"
> 
> "Välj färg" ?

Det är ju ett verktygstips, så jag låter det vara som det är.

> #~ msgid "_New"
> #~ msgstr "_Ny"
> 
> Ny vad? Nytt spel? Svårt att gissa.

Speciellt som det är en sträng som inte används, därav #~ först.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.