Re: Språk

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-09 10:36:37

2001-05-09T09:56:36+0200, peter karlsson ->
> Finns det någon bra översatt lista på svenska över vad de olika språkkoderna
> motsvarar för språk? Eller vad de olika språken officiellt heter på svenska?

EU-översättarna har en lista på länder, huvudstäder och valutor. Här kan
man se namn, fullständigt namn, språkkod osv.

http://europa.eu.int/comm/translation/currencies/svtable1.htm

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.