Språk

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-09 09:56:36

Finns det någon bra översatt lista på svenska över vad de olika språkkoderna
motsvarar för språk? Eller vad de olika språken officiellt heter på svenska?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.