Re: ximian-setup-tools igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-07 16:50:11

Johan Dahlin wrote:
> > #: backends/report.pl.in:144
> > #, c-format
> > msgid "Unexpected tag [%s]."
> > msgstr "Oväntad tagg [%s]."
> Märke istället för tag?

Varför det? Observer att jag använde svenska "tagg" med två g. "Tagg" är
både vanligt på svenska, och rekommenderas också av Dataterm:
http://www.nada.kth.se/cgi-bin/dataterm/ref?obj=a132


> > #: backends/report.pl.in:156
> > #, c-format
> > msgid "Could not find [%s] for patching. Creating [%s]."
> > msgstr "Kunde inte hitta [%s] för patchning. Skapar [%s]."
>
> patchning, finns det verkligen inget bättre?
> En omformulerning kanske:
> msgstr "Kunde inte hitta och patcha [%s]. Skapar [%s]."

Bra förslag. Jag ändrar. Tack!


> > #: backends/report.pl.in:159
> > #, c-format
> > msgid "Saving buffer to file [%s]."
> > msgstr "Sparar bufferten till filen [%s]."
>
> "Sparar buffert till fil [%s]"

Varför? Utan förklaring inser jag inte varför det skulle vara bättre.
Ändrar inte.


> > #: backends/report.pl.in:180
> > #, c-format
> > msgid "Replacing values in [%s]."
> > msgstr "Ersätter värdena i [%s]."
>
> "Ersätter alla värdern i [%s]"
> Låter lite bättre, och ändrar inte betydelsen.

Vet man att det är exakt alla värden som ersätts?
Jag väntar med att ändra så länge.


> > msgid "Could not find SystemV runlevel [%s] directory [%s]."
> > msgstr "Kunde inte hitta katalogen [%2$s] för SystemV-körnivån [%1$s]."
>
> Vad kommer $s ifrån?
> Är det för att tillåta lokaliseringar av skripten?

Det är för att den här meningen ska bli rätt på svenska. Observera att
jag har varit tvungen att vända på ordningen av parametrarna.
http://www.gnu.org/manual/gettext/html_mono/gettext.html#SEC17


> > #: backends/report.pl.in:211
> > #, c-format
> > msgid "Boot method [%s] for interface [%s] not supported."
> > msgstr "Startmetoden [%s] för gränssnittet [%s] stöds inte."
>
> Uppstartsmetod kanske?

Kanske det. Jag ändrar. Tack!


> > # Knepigt!
> > #: backends/report.pl.in:214
> > msgid "Ensuring loopback interface configuration."
> > msgstr "Testar loopback-gränssnittskonfiguration."
>
> Testar konfiguration för loopback-gränssnitt.

Brabra. Tack!


> > #: backends/report.pl.in:216
> > msgid "Failed to run lilo."
> > msgstr "Misslyckades med att köra lilo."
> >
> > #: backends/report.pl.in:217
> > msgid "Succesfully executed lilo."
> > msgstr "Körde lilo utan problem."
> >
> Är både run och execute köra?
> Ska man inte skilja på dem?

Jag känner inte till någon skillnad. Du får gärna tala om om du känner
till någon. Jag uppfattar att det används som synonymer, i alla fall
här.


> > #: backends/report.pl.in:219
> > #, c-format
> > msgid "Adding [%s] to fstab."
> > msgstr "Lägger till [%s] till fstab."
>
> "Lägger till [%s] i fstab."
> Låter bättre än dubbel-till

Brabra! Gött zilch! Jag ändrar. Tack!


> > #: backends/report.pl.in:221
> > #, c-format
> > msgid "Querying size of [%s]."
> > msgstr "Undersöker storleken på [%s]."
>
> Querying är väl ändå inte undersöker?

Här blir det väl ändå ingen skillnad i betydelse?


> "Förfrågar storlek på [%s]"
> Låter lite stelt.

Ja. Jag tror inte jag ändrar.


> > #: backends/report.pl.in:224
> > msgid "Could not find mount tools. No mounting done."
> > msgstr "Kunde inte hitta monteringsverktyg. Ingen montering har gjorts."
> monteringsverktygEN

Originalet är inte bestämt, och jag är inte säker på om de menar vissa
monteringsverktyg eller monteringsverktyg i allmänhet. Därför låter jag
det nog bara vara plural utan bestämning, som i originalet.


> > #: backends/report.pl.in:229
> > #, c-format
> > msgid "No printtool setup in directory [%s]."
> > msgstr "Ingen printtool-konfiguration i katalogen [%s]."
>
> Även då printtool troligtvis är ett program, ska
> det ändå inte översättas?

Det är namnet på ett körbart program. Jag ser inte varför att översätta
det på något sätt skulle göra meningen bättre, och inte heller varför
det inte skulle göra att meddelandet kunde missförstås och riskera att
göra det obegripligt som i andra situationer där man av misstag har
översatt namn på program.


> > #: backends/report.pl.in:234
> > #, c-format
> > msgid "Setting local time as [%s]."
> > msgstr "Ställer lokal tid till [%s]."
>
> "Ställer in lokal tid till [%s]"

Nejdu. Förra gången jag föreslog att det skulle heta "ställa in tid" på
den här listan blev jag närmast lynchad, och tvingades backa. Det heter
"att ställa tiden", inget "in".


> > #: archiver/main.c:83
> > msgid "Push configuration data out to client machines (UNIMPLEMENTED)"
> > msgstr "Pusha konfigurationsdata till klientmaskiner (OIMPLEMENTERAT)"
>
> Eek!
> s/Pusha/Tvinga uppdatering/ eller kasnke rent utav:
> s/Pusha/Skicka/

"Skicka" blir lite vagt här. Det anger ju inte på något sätt om
klientmaskinerna behöver acceptera konfigurationsdatan eller bara kan
ignorera den.
"Tvinga" är bättre. Jag ändrar till "Tvinga konfigurationsdata till
klientmaskiner...". Tack!


> > #: archiver/main.c:128
> > msgid "Don't run the backend, just dump the output"
> > msgstr "Kör inte backenden, bara dumpa utdata"
> dumpa bara utdata

Tack!


> > #: archiver/main.c:313
> > msgid "Global archiver options"
> > msgstr "Globala arkiveraralternativ"
> arkiveringsalternativ

Brabra zilch! Tack!
("archiver" är ju egentligen "arkiverare", men det är nog ingen risk att
det har någon betydelse här).


> > #: archiver/main.c:315
> > msgid "Archiver commands"
> > msgstr "Arkiverarkommandon"
>
> Arkiveringskommandon

Samma här. Men jag ändrar.


> Eller låter/är arkiverare bättre?

Bra fråga. Andra på denna lista kan kanske komma med en åsikt.


> > #: interfaces/boot.glade.h:14
> > msgid "Starting your computer"
> > msgstr "Start av din dator"
>
> "Startar din dator"

Är du säker på detta? Det här meddelandet visas nog inte vid uppstarten
av din dator, utan det är nog rubriken för alternativ som handlar om hur
uppstart av din dator ska ske. I så fall är "Start av din dator" helt
okej, men "Startar din dator" blir lite fel. Eller hur?


> > msgid "Ximian Setup Tools"
> > msgstr "Ximian Setup Tools"
>
> Varför inte översätta?
> "Ximians inställningsverktyg"

Jag var lite tveksam eftersom Ximian själva använder "Ximian Setup
Tools" som namn överallt. Men man kan nog översätta utan problem, det är
nog inte så stor risk för missförstånd. Jag ändrar till ditt alternativ.


> > #: interfaces/common.glade.h:13
> > msgid ""
> > "The platform you are running is not supported by this tool. If you know for "
> > "sure that it works like one of the platforms listed below, you can select "
> > "that and continue.\n"
> > "\n"
> > "Note, however, that this might damage the system configuration or downright "
> > "cripple your computer."
> > msgstr ""
> > "Den plattform som du använder stöds inte av detta verktyg. Om du är säker på "
> > "att det fungerar som en av de plattformar som anges nedan kan du välja det "
> > "och fortsätta.\n"
> > "\n"
> > "Observera dock att detta kan skada systemkonfigurationen eller rentav "
> > "förstöra data på din dator."
>
> ... kan du välja deN

Brabra, falköga! Tack!


> > #: interfaces/disks.glade.h:29
> > msgid "Add an unlisted import"
> > msgstr "Lägg till en olistad import"
>
> importering kanske?

Nej... jag ser inte varför "importeringar" skulle vara bättre än
"importer". Att man lägger till "ning" på "utdelning" är ju för att göra
ett substantiv av "dela ut", om det är det du tänker på. Där behövs det.
Det behövs inte när det gäller import/export.

Jfr "importen till Sverige har ökat" med "importeringen till Sverige har
ökat".


> > #: interfaces/disks.glade.h:32
> > msgid "Open settings dialog for selected import"
> > msgstr "Öppna inställningsfönstret för vald import"
>
> inställningsdialogen

Okej då. Personligen ogillar jag "dialog" och föredrar "dialogfönster",
men här ger jag mig.


> > #: interfaces/network.glade.h:8
> > msgid "How this computer is identified."
> > msgstr "Hur denna dator känns igen."
>
> "Hur denna dator är identifierad"

"Hur denna dator identifieras" är kanske ännu bättre. Jag ändrar till
det.


> > #: interfaces/shares.glade.h:29 interfaces/shares.glade.h:47
> > msgid "Exports"
> > msgstr "Exporter"
>
> Exporteringar

Nej, se ovan.


> > #: interfaces/shares.glade.h:55 interfaces/shares.glade.h:69
> > #: interfaces/shares.glade.h:138
> > msgid "Export"
> > msgstr "Export"
>
> Exportera

Inte nödvändigtvis väl? Det kan väl lika gärna vara singular av
"exporter"? Det var så jag uppfattade det.


> > #: interfaces/shares.glade.h:95 interfaces/shares.glade.h:108
> > #: interfaces/shares.glade.h:123
> > msgid "Import"
> > msgstr "Import"
>
> Importera

Se ovan.


> > #: interfaces/shares.glade.h:116
> > msgid "Import Settings"
> > msgstr "Importinställningar"
>
> Importeringinställningar

Se ovan.


> > #: interfaces/shares.glade.h:131
> > msgid "Export Settings"
> > msgstr "Exportinställningar"
>
> Exporteringsinställningar

Se ovan.


> > #: interfaces/shares.glade.h:149
> > msgid "Export Clients"
> > msgstr "Exportklienter"
>
> Exporteringskliender

Se ovan.


> > #: interfaces/time.glade.h:13
> > msgid ""
> > "AM\n"
> > "PM\n"
> > msgstr ""
> > "FM\n"
> > "EM\n"
>
> Ser ut som programmerarna inte har så stor koll på hur
> man gör för att programmen ska fungera i länder där man
> inte använder AM/PM.

Kanske det, eller så är det för att gtk-tidsredigeringswidgeten är dålig
(har jag hört sägas) med tanke på internationalisering.


> Jag föreslår att du tar bort alltihopa.
> Det är ju bara missledande med FM/EM

Det är hårsmånen bättre än AM/FM, men jag håller med om att detta
tidsformat borde utplånas från universum. Du får gärna buggrapportera
användningen av AM/PM i Ximian Setup Tools för min del.


> > #: interfaces/users.glade.h:75 interfaces/users.glade.h:133
> > msgid "Maximum UID:"
> > msgstr "Största UID:"
>
> Högsta

Brabra! Ändrar. Tack!


> > #: interfaces/users.glade.h:76 interfaces/users.glade.h:130
> > msgid "Minimum UID:"
> > msgstr "Minsta UID:"
>
> Lägsta

Har ändrat.


> > #: interfaces/users.glade.h:77 interfaces/users.glade.h:131
> > msgid "Minimum GID:"
> > msgstr "Minsta GID:"
>
> Lägsta

D:o


> > #: interfaces/users.glade.h:78 interfaces/users.glade.h:132
> > msgid "Maximum GID:"
> > msgstr "Största GID:"
>
> Högsta

D:o

 
> > #: src/common/xst-tool.c:838
> > #, c-format
> > msgid "%s - Ximian Setup Tools"
> > msgstr "%s - Ximian Setup Tools"
>
> Se ovan

Se ovan


> Mycket fin översättning annars.
> Fortsätt med det.

Får se hur länge jag kan hålla på. CSN gillar mig inte, så mycket vet
jag.

Du ska ha tack för din granskning! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/ximian-setup-tools.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.