Re: ximian-setup-tools igen

From: Johan Dahlin (zilch.am_at_home.se)
Date: 2001-05-07 03:58:08

Den 07 May 2001 03:04:51 +0200 skrev Christian Rose:
> Hej, här är en omfattande uppdatering av ximian-setup-tools. Håll
> tillgodo. Filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/ximian-setup-tools.sv.po
> #: backends/report.pl.in:144
> #, c-format
> msgid "Unexpected tag [%s]."
> msgstr "Oväntad tagg [%s]."
Märke istället för tag?

> #: backends/report.pl.in:156
> #, c-format
> msgid "Could not find [%s] for patching. Creating [%s]."
> msgstr "Kunde inte hitta [%s] för patchning. Skapar [%s]."
patchning, finns det verkligen inget bättre?
En omformulerning kanske:
msgstr "Kunde inte hitta och patcha [%s]. Skapar [%s]."

> #: backends/report.pl.in:159
> #, c-format
> msgid "Saving buffer to file [%s]."
> msgstr "Sparar bufferten till filen [%s]."
"Sparar buffert till fil [%s]"

> #: backends/report.pl.in:180
> #, c-format
> msgid "Replacing values in [%s]."
> msgstr "Ersätter värdena i [%s]."
"Ersätter alla värdern i [%s]"
Låter lite bättre, och ändrar inte betydelsen.

> msgid "Could not find SystemV runlevel [%s] directory [%s]."
> msgstr "Kunde inte hitta katalogen [%2$s] för SystemV-körnivån [%1$s]."
Vad kommer $s ifrån?
Är det för att tillåta lokaliseringar av skripten?

> #: backends/report.pl.in:211
> #, c-format
> msgid "Boot method [%s] for interface [%s] not supported."
> msgstr "Startmetoden [%s] för gränssnittet [%s] stöds inte."
Uppstartsmetod kanske?

> # Knepigt!
> #: backends/report.pl.in:214
> msgid "Ensuring loopback interface configuration."
> msgstr "Testar loopback-gränssnittskonfiguration."
Testar konfiguration för loopback-gränssnitt.

> #: backends/report.pl.in:216
> msgid "Failed to run lilo."
> msgstr "Misslyckades med att köra lilo."
> 
> #: backends/report.pl.in:217
> msgid "Succesfully executed lilo."
> msgstr "Körde lilo utan problem."
> 
Är både run och execute köra?
Ska man inte skilja på dem?

> #: backends/report.pl.in:219
> #, c-format
> msgid "Adding [%s] to fstab."
> msgstr "Lägger till [%s] till fstab."
"Lägger till [%s] i fstab."
Låter bättre än dubbel-till

> #: backends/report.pl.in:221
> #, c-format
> msgid "Querying size of [%s]."
> msgstr "Undersöker storleken på [%s]."
Querying är väl ändå inte undersöker?
"Förfrågar storlek på [%s]"
Låter lite stelt.

> #: backends/report.pl.in:224
> msgid "Could not find mount tools. No mounting done."
> msgstr "Kunde inte hitta monteringsverktyg. Ingen montering har gjorts."
monteringsverktygEN

> #: backends/report.pl.in:229
> #, c-format
> msgid "No printtool setup in directory [%s]."
> msgstr "Ingen printtool-konfiguration i katalogen [%s]."
Även då printtool troligtvis är ett program, ska
det ändå inte översättas?
 
 
> #: backends/report.pl.in:234
> #, c-format
> msgid "Setting local time as [%s]."
> msgstr "Ställer lokal tid till [%s]."
"Ställer in lokal tid till [%s]"

> #: archiver/main.c:83
> msgid "Push configuration data out to client machines (UNIMPLEMENTED)"
> msgstr "Pusha konfigurationsdata till klientmaskiner (OIMPLEMENTERAT)"
Eek!
s/Pusha/Tvinga uppdatering/ eller kasnke rent utav:
s/Pusha/Skicka/

> #: archiver/main.c:128
> msgid "Don't run the backend, just dump the output"
> msgstr "Kör inte backenden, bara dumpa utdata"
dumpa bara utdata

> #: archiver/main.c:313
> msgid "Global archiver options"
> msgstr "Globala arkiveraralternativ"
arkiveringsalternativ

> 
> #: archiver/main.c:315
> msgid "Archiver commands"
> msgstr "Arkiverarkommandon"
Arkiveringskommandon

Eller låter/är arkiverare bättre?

> #: interfaces/boot.glade.h:14
> msgid "Starting your computer"
> msgstr "Start av din dator"
"Startar din dator"

> msgid "Ximian Setup Tools"
> msgstr "Ximian Setup Tools"
Varför inte översätta?
"Ximians inställningsverktyg"

> #: interfaces/common.glade.h:13
> msgid ""
> "The platform you are running is not supported by this tool. If you know for "
> "sure that it works like one of the platforms listed below, you can select "
> "that and continue.\n"
> "\n"
> "Note, however, that this might damage the system configuration or downright "
> "cripple your computer."
> msgstr ""
> "Den plattform som du använder stöds inte av detta verktyg. Om du är säker på "
> "att det fungerar som en av de plattformar som anges nedan kan du välja det "
> "och fortsätta.\n"
> "\n"
> "Observera dock att detta kan skada systemkonfigurationen eller rentav "
> "förstöra data på din dator."
... kan du välja deN

> #: interfaces/disks.glade.h:29
> msgid "Add an unlisted import"
> msgstr "Lägg till en olistad import"
importering kanske?

> 
> #: interfaces/disks.glade.h:32
> msgid "Open settings dialog for selected import"
> msgstr "Öppna inställningsfönstret för vald import"
inställningsdialogen

> #: interfaces/network.glade.h:8
> msgid "How this computer is identified."
> msgstr "Hur denna dator känns igen."
"Hur denna dator är identifierad"
> 

> #: interfaces/shares.glade.h:29 interfaces/shares.glade.h:47
> msgid "Exports"
> msgstr "Exporter"
Exporteringar

> #: interfaces/shares.glade.h:55 interfaces/shares.glade.h:69
> #: interfaces/shares.glade.h:138
> msgid "Export"
> msgstr "Export"
Exportera

> #: interfaces/shares.glade.h:95 interfaces/shares.glade.h:108
> #: interfaces/shares.glade.h:123
> msgid "Import"
> msgstr "Import"
Importera

> #: interfaces/shares.glade.h:116
> msgid "Import Settings"
> msgstr "Importinställningar"
Importeringinställningar

> 
> #: interfaces/shares.glade.h:131
> msgid "Export Settings"
> msgstr "Exportinställningar"
Exporteringsinställningar
> 
> #: interfaces/shares.glade.h:149
> msgid "Export Clients"
> msgstr "Exportklienter"
Exporteringskliender

> #: interfaces/time.glade.h:13
> msgid ""
> "AM\n"
> "PM\n"
> msgstr ""
> "FM\n"
> "EM\n"
Ser ut som programmerarna inte har så stor koll på hur
man gör för att programmen ska fungera i länder där man
inte använder AM/PM.
Jag föreslår att du tar bort alltihopa.
Det är ju bara missledande med FM/EM

> #: interfaces/users.glade.h:75 interfaces/users.glade.h:133
> msgid "Maximum UID:"
> msgstr "Största UID:"
Högsta
> 
> #: interfaces/users.glade.h:76 interfaces/users.glade.h:130
> msgid "Minimum UID:"
> msgstr "Minsta UID:"
Lägsta
> 
> #: interfaces/users.glade.h:77 interfaces/users.glade.h:131
> msgid "Minimum GID:"
> msgstr "Minsta GID:"
Lägsta
> 
> #: interfaces/users.glade.h:78 interfaces/users.glade.h:132
> msgid "Maximum GID:"
> msgstr "Största GID:"
Högsta

> #: src/common/xst-tool.c:838
> #, c-format
> msgid "%s - Ximian Setup Tools"
> msgstr "%s - Ximian Setup Tools"
Se ovan


Mycket fin översättning annars.
Fortsätt med det.


// Johan Dahlin.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.