Re: analog igen

From: Jörgen Tegnér (teg_at_post.utfors.se)
Date: 2001-04-30 11:54:28

On Mon, Apr 30, 2001 at 10:31:26AM +0200, peter karlsson wrote:
> Per Lindström:
> 
> > >mm 1  Burma
> > Landet heter ju Myanmar numera. Använd Myanmar (tidigare Burma) eller något
> > likande.
> 
> Nja, det är väl omdiskuterat. Diktaturregimen har döpt om landet, men få
> länder har erkänt namnbytet, och Sveriges utrikesminister Anna Lindh kallade
> medvetet landet för Burma i ett officiellt EU-sammanhang tidigare, just för
> att understryka detta (och fick protester från regimen, naturligtvis).
> 
> Men, om man vill undvika politik kanske "Myanmar (Burma)" är enklast.

Nej, det där betyder att man erkänner diktaturen och dess påhitt att döpa om landet.
Burma heter Burma och inget annat.

> 
> -- 
> \\//
> peter - http://www.softwolves.pp.se/
> 
>  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
> 
> 

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.