Re: analog igen

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-04-30 10:31:26

Per Lindström:

> >mm  1   Burma
> Landet heter ju Myanmar numera. Använd Myanmar (tidigare Burma) eller något
> likande.

Nja, det är väl omdiskuterat. Diktaturregimen har döpt om landet, men få
länder har erkänt namnbytet, och Sveriges utrikesminister Anna Lindh kallade
medvetet landet för Burma i ett officiellt EU-sammanhang tidigare, just för
att understryka detta (och fick protester från regimen, naturligtvis).

Men, om man vill undvika politik kanske "Myanmar (Burma)" är enklast.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.