Svenska tecken i Firestarter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-20 14:41:50

Vilken version av glibc har han? 
Han kanske behöver uppgradera glibc, eller så kan det vara något problem
i dina kodfiler. Det är troligtvis inget problem i översättningen. :-)
Menyposterna han pratar om kommer troligtvis från gnome-libs och inte
ditt program, så det är nog därför de inte berörs av problemet.

glibc 2.2 har en funktion där den translitererar tecken som kommer från
en annan teckentabell och som den inte kan visa med nuvarande
teckentabell. Så har du en sträng som i po-filen (som ju i sv:s fall är
iso-8859-1) som har ett "ä" blir det "ae" om teckentabellen i miljön i
övrigt är satt till exempelvis ascii. Det här är en ny finess i glibc
2.2 (innan skulle den bara ha visat frågetecken på de platserna).

Problemet är varför LC_CTYPE inte är samma här som LC_MESSAGES. Men nu
vågar jag inte spekulera mer, det finns folk på sv@li.org som förstår
det här bättre än jag.


ChristianTomas Junnonen wrote:
> Hejsan,
> 
> Angående din Firestarter översättning, har du nån aning vad
> som kunde vara problemet här:
> 
> Per Johansson wrote:
> >
> > Hello!
> >
> > Some of the menu-items in Swedish are OK. "Hjälp" (Help) is displayed
> > correctly with an a with two dots over it.
> > However - other items like "Tjänst" (Service) is displayed as "Tjaenst".
> > I have no major problems understanding it but why do I not get it right
> > everywhere? Uhmmm... You probably need more info... Don't hesitate to
> > ask!
> >
> > Best Regards
> >
> > Per Johansson
> 
> Tomas
> http://firestarter.sourceforge.net

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.