Re: Svenska tecken i Firestarter

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2001-04-23 09:23:47

On Fri, Apr 20, 2001 at 02:41:50PM +0200, Christian Rose wrote:
> Vilken version av glibc har han? 
> Han kanske behöver uppgradera glibc, eller så kan det vara något problem
> i dina kodfiler. Det är troligtvis inget problem i översättningen. :-)
> Menyposterna han pratar om kommer troligtvis från gnome-libs och inte
> ditt program, så det är nog därför de inte berörs av problemet.
> 
> glibc 2.2 har en funktion där den translitererar tecken som kommer från
> en annan teckentabell och som den inte kan visa med nuvarande
> teckentabell. Så har du en sträng som i po-filen (som ju i sv:s fall är
> iso-8859-1) som har ett "ä" blir det "ae" om teckentabellen i miljön i
> övrigt är satt till exempelvis ascii. Det här är en ny finess i glibc
> 2.2 (innan skulle den bara ha visat frågetecken på de platserna).
> 
> Problemet är varför LC_CTYPE inte är samma här som LC_MESSAGES. Men nu
> vågar jag inte spekulera mer, det finns folk på sv@li.org som förstår
> det här bättre än jag.
> 
> 
> Christian


Mer konkret är detta mycket sannolikt en bug i glibc som skeppats med redhat
7.0 och sedan fixats i och med i glibc errata RHBA-2000:079-10 och senare.

För en uttömmande diskussion , se http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=19495

--
länkar:
RHBA-2000:079-10 http://www.redhat.com/support/errata/RHBA-2000-079.html

> 
> 
> Tomas Junnonen wrote:
> > Hejsan,
> > 
> > Angående din Firestarter översättning, har du nån aning vad
> > som kunde vara problemet här:
> > 
> > Per Johansson wrote:
> > >
> > > Hello!
> > >
> > > Some of the menu-items in Swedish are OK. "Hjälp" (Help) is displayed
> > > correctly with an a with two dots over it.
> > > However - other items like "Tjänst" (Service) is displayed as "Tjaenst".
> > > I have no major problems understanding it but why do I not get it right
> > > everywhere? Uhmmm... You probably need more info... Don't hesitate to
> > > ask!
> > >
> > > Best Regards
> > >
> > > Per Johansson
> > 
> > Tomas
> > http://firestarter.sourceforge.net

-- 
jobb: Metamatrix (www.metamatrix.se)
mobilnummer: 0739-442044

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.