Re: Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-18 22:39:50

Gudmund Areskoug writes:
> men är det nice som i "man
> nice",

Ja, det är det.

> så kanske niceprioritet vore en idé? Det handlar ju (väl?) om
> att ge körningar (eller kommandon) tidsmässig prioritet, på en
> skala, typ.

Det fungerar väl i någon mening, men har det blivit bättre.  Ordet
"nice" är ju fortfarande oöversatt, fast nu med en förklaring.  Jag
var inte så orolig för att man inte skulle förstå; jag tyckte det var
synd att det inte kunde översättas.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.