Re: Mandrake initscripts

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-18 22:58:11

2001-04-18T22:39:50+0200, Göran Uddeborg ->
> Gudmund Areskoug writes:
> > men är det nice som i "man
> > nice",
> 
> Ja, det är det.
> 
> > så kanske niceprioritet vore en idé? Det handlar ju (väl?) om
> > att ge körningar (eller kommandon) tidsmässig prioritet, på en
> > skala, typ.
> 
> Det fungerar väl i någon mening, men har det blivit bättre.  Ordet
> "nice" är ju fortfarande oöversatt, fast nu med en förklaring.  Jag
> var inte så orolig för att man inte skulle förstå; jag tyckte det var
> synd att det inte kunde översättas.

Tjipp grabbar!
Vad sägs om "snällhetsnivå"? Smaka på den ni.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.