Re: Mandrake initscripts

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-04-18 22:04:56

Hej,

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Gudmund Areskoug writes:
> > Christian Rose wrote:
> > > Man säger att "ett program kör" när det exekveras.
> >
> > ... körs, väl?
> >        ^
> 
> Inte nödvändigtvis, det beror lite på vilken abstraktion man använder.
> Om man ser programmet som något aktivt som själv kan köra, eller bara
> något passivt som någon kör.  Jag tycker inte man kan hävda att det
> ena i sig är mer rätt än det andra.
> 
> Tycker fler om "Apache körs" så är det väl ok.  Jag skulle mycket väl
> kunna tänka mig "Apache kör", men det är inget viktigt.

Håller med om aktivitetskriteriet, det är faktiskt därför jag valde
körs :-). "Kör" (aktivt) vill jag förbehålla de fall där t. ex.
någon eller en process/ett program kör en process/ett program
(e.d.). Som t. ex. "HAL kör öppningsprogrammet till luftslussen" ;).

Håller man distinktionen konsekvent, så blir det mindre överraskande
för användaren (men vad kör Apache då...?). Men det kanske bara är
jag. En röst i kören.

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.