Re: Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-18 21:23:24

Gudmund Areskoug writes:
> Christian Rose wrote:
> > Man säger att "ett program kör" när det exekveras.
> 
> ... körs, väl?
>        ^

Inte nödvändigtvis, det beror lite på vilken abstraktion man använder.
Om man ser programmet som något aktivt som själv kan köra, eller bara
något passivt som någon kör.  Jag tycker inte man kan hävda att det
ena i sig är mer rätt än det andra.

Tycker fler om "Apache körs" så är det väl ok.  Jag skulle mycket väl
kunna tänka mig "Apache kör", men det är inget viktigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.