Re: Mandrake initscripts

From: Mattias Dahlberg (voz_at_home.se)
Date: 2001-04-18 17:59:21

> > >#: etc/rc.d/init.d/httpd:146
> > >N msgid "Apache is running.\n"
> > >N msgstr "Apache är igång.\n"
> > >
> > >"kör" kanske?
> >
> > Det här hänger jag inte med??
> > Kan någon förklara för mig vad är det som "Apache" kör?????
>
> Man säger att "ett program kör" när det exekveras. Det avser inte att
> det transporterar något annat på något sätt, det avser att det håller på
> att exekveras.

Vad är det du åsyftar när du skriver "Apache kör"? Att det håller på att
startas eller att det har startats? Om Apache redan har startats håller jag
med Faud att "är igång" låter bättre. Om Apache däremot håller på att
exekveras kan jag tänka mig "körs igång" eller bara "körs". Att bara skriva
"Apache kör" tycker jag låter vagt.

MVH
Mattias

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.