Mandrake initscripts

From: Fuad Sabnovic (manijak_at_swipnet.se)
Date: 2001-04-18 16:09:22

Sorry, men jag tog fel fil :)))
Här är den riktiga diffen


25c25
< msgstr "Modul-inställningar från /etc/conf.modules"
---
> msgstr "Modul inställningar från /etc/conf.modules"
29c29
< msgstr "Avslutar automounter\n"
---
> msgstr "Ger upp automounter\n"
33c33
< msgstr "Stänger ipd: "
---
> msgstr "Avslutar ipd: "
37c37
< msgstr "numlock är avstängd\n"
---
> msgstr "numlock är avstängt\n"
45c45
< msgstr "Stänger SMB-tjänster: "
---
> msgstr "Avslutar SMB-tjänster: "
61c61
< msgstr "Uppdaterar IP paket filtrar"
---
> msgstr "Uppdaterar IP-paketfilter"
86c86
< msgstr "Stänger httpd-perl: "
---
> msgstr "Avslutar httpd-perl: "
90c90
< msgstr "Slår på användar och gruppdiskkvoter för lokala filsystem: "
---
> msgstr "Slår på användar-och gruppdiskkvoter för lokala filsystem: "
94c94
< msgstr "korthanteraren är stoppad\n"
---
> msgstr "cardmgr-är stoppad\n"
98c98
< msgstr "Avslutar konsollmustjänster: "
---
> msgstr "Avslutar mustjänster för konsollen: "
111c111
< msgstr "Startar om INN Tjänsten: "
---
> msgstr "Startar om INN-tjänsten: "
129c129
< msgstr "Var inte utesluten "
---
> msgstr "Blev inte avstängd"
133c133
< msgstr "Avslutar CUPS skrivar system: "
---
> msgstr "Stoppar CUPS-skrivarsystemet: "
192c192
< msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"
---
> msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"
196c196
< msgstr "Läser om konfiguration av X Font Server: "
---
> msgstr "Läser om konfiguration av typsnittsservern: "
200c200
< msgstr "Stoppar routed (RIP) tjänster: "
---
> msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
204c204
< msgstr "Konfigurerar kärnan för dynamisk ip re-routing\n"
---
> msgstr "Konfigurerar kärnan för dynamisk ip-omouting\n"
208c208
< msgstr "Vänligen kolla att UPS är avstängd innan omstarten\n"
---
> msgstr "Kontrollera att UPS:en är avstängd innan omstart\n"
221c221
< msgstr "Användning: %s {start|stop|status|restart|condrestart|reload}\n"
---
> msgstr "Användning: %s 
{start|stop|status|restart|cond-restart|reload|probe}\n"
241c241
< msgstr "Läser om fetchmailrc filen: "
---
> msgstr ":Läser om fetchmailrc-filen "
254c254
< msgstr "Startar NetWare emulations-server: "
---
> msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "
266c266
< msgstr "Tömmer alla nuvarande regler :"
---
> msgstr "Tömmer alla nuvarande regler:"
271c271
< msgstr "Använd %s förlängd status för mera information."
---
> msgstr "Använd %s förlängd status för mer information."
289c289
< msgstr "HylaFAX FEL (gammal setup.cache) var god kör faxsetup -server\n"
---
> msgstr "HylaFAX-FEL (gammal setup.cache) var vänlig och kör faxsetup 
-server\n"
309c309
< msgstr "HylaFAX kö hanterare ej startad."
---
> msgstr "HylaFAX-köhanterare är inte startad."
321c321
< msgstr "Heartbeat är inte konfigurerad."
---
> msgstr "Heartbeat-är inte konfigurerat."
377c377
< msgstr "Apache kör inte.\n"
---
> msgstr "Apache kör *inte*.\n"
406c406
< msgstr "Startar High-Availability tjänster: "
---
> msgstr "Startar High-Availability-tjänster: "
441c441
< msgstr "Pashto"
---
> msgstr "pashto"
449c449
< msgstr "Stänger av numlocks på ttys: "
---
> msgstr "Stänger av numlock på tty:er: "
454c454
< msgstr "Det är omöjligt att starta om %s eftersom det fins ingen 
konfigurations fil.\n"
---
> msgstr "Det är omöjligt att starta om %s eftersom det inte finns någon 
konfigurationsfil.\n"
466c466
< msgstr "Startar CUPS-skrivar systemet: "
---
> msgstr "Startar CUPS-skrivarsystem: "
470c470
< msgstr "Skapar postgres databas (väntar 5 sekunder)\n"
---
> msgstr "Skapar postgres-databas (väntar 5 sekunder)\n"
474c474
< msgstr "Startar oki4daemon skrivar-demonen: "
---
> msgstr "Startar oki4daemon-skrivar demonen: "
479c479
< msgstr "Automounter ej stoppad än: försöker igen...(försök %s)"
---
> msgstr "Automounter är inte stoppad än: försöker igen... (försök %s)"
495c495
< msgstr "ISDN-Modul ej definerad i isdn4linux!\n"
---
> msgstr "ISDN-Modul är inte definerad i isdn4linux!\n"
515c515
< msgstr "Det är omöjligt att starta om rwalld eftersom det fins ingen 
konfigurations fil.\n"
---
> msgstr "Det är omöjligt att starta om rwalld eftersom det inte finns någon 
konfigurationsfil.\n"
524c524
< msgstr "Tillåter sessions igen "
---
> msgstr "Tillåter sessioner igen "
536c536
< msgstr "Försöker tufft\n"
---
> msgstr "Försöker hårdare\n"
609c609
< msgstr "   du bör uppgradera ditt util-linux-paket\n"
---
> msgstr "   du måste uppgradera ditt util-linux-paket\n"
630c630
< msgstr "laddar om jabber"
---
> msgstr "läser om jabber"
646c646
< msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH: "
---
> msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH: "
663c663
< msgstr "Okänd kort. Använder PCI läge (inga parameter)"
---
> msgstr "Okänt kort. Använder PCI-läge (inga parameter)"
679c679
< msgstr "Startar X Font Server:"
---
> msgstr "Startar typsnittsservern:"
691c691
< msgstr "Startar HylaFAX kö-hanterare: "
---
> msgstr "Startar HylaFAX-köhanterare: "
695c695
< msgstr "Farsi"
---
> msgstr "farsi"
707c707
< msgstr "Kan inte utesluta "
---
> msgstr "Kan inte avstänga "
719c719
< msgstr "Kontrolerar konfigurations sunt förnuft för httpd-perl: "
---
> msgstr "Kontrollerar rimligheten hos konfigurationen av httpd-perl: "
723c723
< msgstr "jJyY"
---
> msgstr "yY"
728c728
< msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler från %s: "
---
> msgstr "Verkställer ipvsadm-brandväggsregler från %s: "
736c736
< msgstr "Startar automounter. \n"
---
> msgstr "Stoppar automounter. \n"
764c764
< msgstr "Stoppar $profd ...\n"
---
> msgstr "Stoppar iprofd ...\n"
777c777
< msgstr "uppstart av ssdh"
---
> msgstr "uppstart av sshd"
806c806
< msgstr "Startar om NFS fillåsnings-tjänster: "
---
> msgstr "Startar om NFS-fillåsningstjänster: "
810c810
< msgstr "Stoppar Name Switch Cache Daemon: "
---
> msgstr "Stoppar demonen för Name Switch Cache: "
822c822
< msgstr "Stoppar oki4daemon skrivar-demonen: "
---
> msgstr "Stoppar oki4daemon-skrivar demonen: "
827c827
< msgstr "Stoppar %s konsol stöd: "
---
> msgstr "Stoppar konsollstöd för %s : "
856c856
< msgstr "STARTAR TJÄNSTER:\n"
---
> msgstr "STARTA TJÄNST\n"
864,865c864,865
< msgid "Usage: %s start|stop|restart|status}\n"
< msgstr "Användning: %s start|stop|restart|status}\n"
---
> msgid "Usage: %s {start|stop|restart|status}\n"
> msgstr "Användning: %s {start|stop|restart|status}\n"
869c869
< msgstr "Stänger ner sshd: "
---
> msgstr "Avslutar sshd: "
878c878
< msgstr "Stop %s\n"
---
> msgstr "Stoppa %s\n"
886c886
< msgstr "Läser om smb.conf filen: "
---
> msgstr "Läser om smb.conf-filen: "
890c890
< msgstr "Avslutar jservern: "
---
> msgstr "Avslutar jserver: "
894c894
< msgstr "Synkroniserings tid för ntpd. "
---
> msgstr "Synkroniserar tid för ntpd. "
934c934
< msgstr "Startar bootparamd tjänsten: "
---
> msgstr "Startar bootparamd-tjänster: "
947c947
< msgstr "Se /usr/share/doc/postgresql-7.0.2/README.rpm för mera 
information.\n"
---
> msgstr "Se /usr/share/doc/postgresql-7.0.2/README.rpm för mer 
information.\n"
955c955
< msgstr "Hebreiska"
---
> msgstr "hebreiska"
967c967
< msgstr "PCIC är inte angivet i start alternativen!\n"
---
> msgstr "PCIC-är inte angivet i startalternativen!\n"
983c983
< msgstr "Startar INET-tjänsten: "
---
> msgstr "Stoppar INET-tjänster: "
988c988
< msgstr "%s är död men undersystemet låst\n"
---
> msgstr "%s är död men undersystemet är låst\n"
996c996
< msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
---
> msgstr "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
1016c1016
< msgstr "Stänger av isdn/ippp enheter (om det fins några)\n"
---
> msgstr "Stänger av isdn/ippp-enheter (om det finns några)\n"
1019,1020c1019,1020
< msgid "Shutting Fechmail services: "
< msgstr "Avslutar Fechmail-tjänster: "
---
> msgid "Shutting Fetchmail services: "
> msgstr "Avslutar Fetchmail-tjänster: "
1028c1028
< msgstr "RSA nyckel genererande"
---
> msgstr "RSA-nyckelgenerering"
1041c1041
< msgstr "Konfigurerar IP-paket filtrar för loopback"
---
> msgstr "Konfigurerar IP-paketfilter för loopback"
1050c1050
< msgstr "DSA nyckel genererande"
---
> msgstr "DSA-nyckelgenerering"
1059c1059
< msgstr "Stänger ner gated: "
---
> msgstr "Avslutar gated: "
1067c1067
< msgstr "Stänger ner httpd: "
---
> msgstr "Avslutar httpd: "
1086,1087c1086,1087
< msgid "Starting Fechmail services: "
< msgstr "Startar Fechmail-tjänster: "
---
> msgid "Starting Fetchmail services: "
> msgstr "Startar Fetchmail-tjänster: "
1099c1099
< msgstr "Laddar (gammal) Teles drivrutin ...\n"
---
> msgstr "Läser in (gammal) Teles-drivrutin ...\n"
1112c1112
< msgstr "Utesluter med '%s' "
---
> msgstr "Avstänger med \"%s\""
1116c1116
< msgstr "Stänger ner ntpd: "
---
> msgstr "Avslutar ntpd: "
1134c1134
< msgstr "Kontrolera parametrar i '/etc/sysconfig/isdn'!\n"
---
> msgstr "Kontrollera parametrarna i \"/etc/sysconfig/isdn\"!\n"
1138c1138
< msgstr "(Försök att konfigurera med '/usr/local/bin/isdn')\n"
---
> msgstr "(Försök att konfigurera med "/usr/local/bin/isdn")\n"
1147c1147
< msgstr "Verkställer ipvsadm regler"
---
> msgstr "Verkställer ipvsadm-regler"
1169c1169
< msgstr "färdig"
---
> msgstr "gated-färdig"
1173c1173
< msgstr "Jiddisch"
---
> msgstr "jiddisch"
1190c1190
< msgstr "\t\t\tVälkommen till Linux %sMandrake%s"
---
> msgstr "\t\t\tVaelkommen till Linux %sMandrake%s"
1202c1202
< msgstr "underbart!\n"
---
> msgstr "ser bra ut!\n"
1211c1211
< msgstr "Blanksteg sänder: ^?"
---
> msgstr "Blankstegstangenten sänder: ^?"
1220c1220
< msgstr "Stänger av ADSL länken"
---
> msgstr "Stänger av ADSL-länken"
1250c1250
< msgstr "det gick inte att skapa temp filen\n"
---
> msgstr "kunde inte skapa temporär fil\n"
1266c1266
< msgstr "Stänger ner APM-demonen: "
---
> msgstr "Avslutar APM-demonen: "
1275c1275
< msgstr "Kör DevFs demonen"
---
> msgstr "Kör DevFs-demonen"
1284c1284
< msgstr "%s: Okänd system, var god kontakta autofs@linux.kernel.org"
---
> msgstr "%s: Okänt system, var vänlig och kontakta autofs@linux.kernel.org" 
1301c1301
< msgstr "Dödar mysql med pid %s\n"
---
> msgstr "Dödar mysqld med pid %s\n"
1318c1318
< msgstr "(ingen mus fins konfigurerad)"
---
> msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"
1322c1322
< msgstr "Väntar på att mysql skall avslutas"
---
> msgstr "Väntar på att mysql-avslutas"
1326c1326
< msgstr "inga databas filer funna.\n"
---
> msgstr "inga databasfiler funna.\n"
1342c1342
< msgstr "fFcC"
---
> msgstr "cC"
1355c1355
< msgstr "Utesluter NU "
---
> msgstr "Avstänger NU "
1359c1359
< msgstr "Läser om automonteraren: kontrolerar ändringar ...\n"
---
> msgstr "Läser om automonteraren: kontrollerar ändringar ...\n"
1363c1363
< msgstr "Läser om High-Availability tjänster: "
---
> msgstr "Läser om High-Availability-tjänster: "
1376c1376
< msgstr "(RAID Reparation) \\# # "
---
> msgstr "(RAID-reparation) \\# # "
1388c1388
< msgstr "Blanksteg sänder: ^H"
---
> msgstr "Blankstegstangenten sänder: ^H"
1414c1414
< msgstr "Okänd ISDN drivrutin %s!\n"
---
> msgstr "Okänd ISDN-drivrutin %s!\n"
1422c1422
< msgstr "Dödar värd-leden vi definerat i uppstarten: "
---
> msgstr "Dödar värd-routen som vi angivit vid uppstart: "
1430c1430
< msgstr "Stänger ner sendmail: "
---
> msgstr "Avslutar sendmail: "
1438c1438
< msgstr "Arabiska"
---
> msgstr "arabiska"
1455c1455
< msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"
---
> msgstr "Kontrollerar loopback-filsystemet"
1460c1460
< msgstr "Sätter igång rutten %s: "
---
> msgstr "Sätter igång routen %s: "
1477c1477
< msgstr "Startar UPS kontrollör:"
---
> msgstr "Startar UPS-övervakning:"
1498c1498
< msgstr "Läser in %s konsol stöd: "
---
> msgstr "Läser in konsollstöd för %s : "
1510c1510
< msgstr "Stänger ner NFS-demonen: "
---
> msgstr "Avslutar NFS-demonen: "
1518c1518
< msgstr "HylaFAX server ej startad. "
---
> msgstr "HylaFAX-server är inte startad. "
1522c1522
< msgstr "Stoppar NetWare emulerings-server: "
---
> msgstr "Stoppar NetWare-emuleringsserver: "
1526c1526
< msgstr "Stänger ner HylaFAX kö-hanterare: "
---
> msgstr "Avslutar HylaFAX-köhanterare: "
1546c1546
< msgstr "(Reparerar filesystemet) \\# # "
---
> msgstr "(Reparerar filsystemet) \\# # "
1598c1598
< msgstr "Läser om konfigurations sunt förnuft för httpd: "
---
> msgstr "Läser om konfigurations rimlighet för httpd: "
1602c1602
< msgstr "Stänger ner NFS mountd: "
---
> msgstr "Avslutar NFS mountd: "
1610c1610
< msgstr "isdn4linux är klar\n"
---
> msgstr "isdn4linux är aktiverad\n"
1622c1622
< msgstr "Var god vänta systemet startas om...\n"
---
> msgstr "Var vänlig och vänta medan systemet startas om...\n"
1630c1630
< msgstr "Lägger till lokal värd sändnings led: "
---
> msgstr "Lägger till lokal broadcast host route: "
1634c1634
< msgstr "'uteslut' godtar tilläggs argument skickade till ftpshut(8)"
---
> msgstr "'\"suspend\" godtar ytterligare argument som skickas till 
ftpshut(8)"
1650c1650
< msgstr "Annars, kan UPS bryta strömmen under omstarten!!!\n"
---
> msgstr "Annars kan UPS-bryta strömmen under omstarten!!!\n"
1666c1666
< msgid "Usage: %s {start|stop|restart\n"
---
> msgid "Usage: %s {start|stop|restart}\n"
1670,1671c1670,1671
< msgid "Shutting down X Font Server: "
< msgstr "Avslutar X Font Server: "
---
> msgid "Shutting down typsnittsservern: "
> msgstr "Avslutar typsnittsservern: "
1675c1675
< msgstr "Läser in HiSax drivrutiner\n"
---
> msgstr "Läser in HiSax-drivrutiner\n"
1693c1693
< msgstr "Ställer in värdnamnet %s: "
---
> msgstr "Återställer värdnamnet %s: "
1702c1702
< msgstr "Synkroniserings tid för xntpd. "
---
> msgstr "Synkroniserar tid för xntpd. "
1718c1718
< msgstr "Avslutar NIS-fillåsning tjänster: \n"
---
> msgstr "Avslutar NIS-fillåsningtjänster: \n"
1730c1730
< msgstr "Sätter igång ADSL länken"
---
> msgstr "Sätter igång ADSL-länken"
1750c1750
< msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"
---
> msgstr "Avslutar PCMCIA-tjänster:"
1754c1754
< msgstr "Konfigurerar IP-paket filtrar"
---
> msgstr "Konfigurerar IP-paketfilter"
1759c1759
< msgstr "KortTyp: %s\n"
---
> msgstr "korttyp: %s\n"
1768c1768
< msgstr "KortNamn: %s\n"
---
> msgstr "kortnamn: %s\n"
1793c1793
< msgstr "Startar routed (RIP) tjänster: "
---
> msgstr "Startar tjänster för RIP: "
1805c1805
< msgstr "Status för detta paket ej tillgänglig\n"
---
> msgstr "Status för detta paket är inte tillgänglig\n"
1809c1809
< msgstr "(Reparerar filsystemet) \\#"
---
> msgstr "(Reparera filsystem) \\#"
1817c1817
< msgstr "Avslutar UPS-kontrollör:"
---
> msgstr "Avslutar UPS-övervakning:"
1825c1825
< msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "
---
> msgstr "Avslutar NIS-tjänster: "
1838c1838
< msgstr "Avslutar NFS-tjänster: "
---
> msgstr "Avslutar NFS lockd: "
1877c1877
< msgstr "ingen dhcp i /etc/conf.linuxconf, ta eth0 som standard-interface \n"
---
> msgstr "ingen dhcp i /etc/conf.linuxconf, få tag eth0 som 
standard-interface \n"
1881c1881
< msgstr "Systemet är avstängd\n"
---
> msgstr "Systemet är avstängt\n"
1890c1890
< msgstr "Varning, Webmin-installation misslyckades\n"
---
> msgstr "Webmin-installation misslyckades\n"
1902c1902
< msgstr "Kontrollerar diskkvoter på filsystem"
---
> msgstr "Kontrollerar filsystem"
1914a1915,1921
>
MVH
Fuad

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.