Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 02:35:57

Fuad Sabnovic wrote:
> >#: etc/rc.d/init.d/httpd:146
> >N msgid "Apache is running.\n"
> >N msgstr "Apache är igång.\n"
> >
> >"kör" kanske?
> Det här hänger jag inte med??
> Kan någon förklara för mig vad är det som "Apache" kör?????

Man säger att "ett program kör" när det exekveras. Det avser inte att
det transporterar något annat på något sätt, det avser att det håller på
att exekveras.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.