Re: Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-18 21:23:32

Christian Rose writes:
> Jag brukar köra "msgfmt -cvv fil.sv.po && rm messages"

Prova med "msgfmt -cvv -o /dev/null fil.sv.po"

så slipper du rm-kommandot.

> @@ -308,3 +309,3 @@
>  msgid "HylaFAX queue manager not started. "
> -msgstr "HylaFAX kö hanterare ej startad."
> +msgstr "HylaFAX köhanterare ej startad."
> 
> Det var två särskrivningar här, du har bara korrigerat en.
> "HylaFAX-köhanteraren".

Inte nödvändigtvis; det kan ses som genitiv.  Alltså den köhanterare
som tillhör HylaFAX.

> @@ -1454,3 +1455,3 @@
>  msgid "Checking loopback filesystems"
> -msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"
> +msgstr "Kontrollerar loopback-filsystemet"
> 
> filsystemeN

Eller obestämt form "Kontrollerar loopback-filsystem".
(Hej Christian! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.